Data publikacji : 2017-04-04

Socjodemograficzne zróżnicowanie preferencji aksjologicznych wychowanków placówek resocjalizacyjnych i uczniów szkół publicznych

Hubert KupiecDział: Dział tematyczny

Abstrakt

Prowadzenie badań nad światem wartości młodego pokolenia uzasadnione jest ich funkcją w motywacyjno-regulacyjnej strukturze osobowości oraz znaczeniem w określaniu własnej tożsamości przez człowieka, zwłaszcza kiedy współczesna cywilizacja nasycona jest coraz częściej wieloma zagrożeniami aksjologicznymi, które stanowią istotny katalizator procesu demoralizacji. Celem przeprowadzonych badań ankietowych z zastosowaniem kwestionariusza SWS (Skali Wartości Schelerowskich) było rozpoznanie wartości preferowanych przez młodzież w wieku od 14 do 19 lat przebywającej w izolacji (286 wychowanków placówek resocjalizacyjnych) oraz uczęszczającej do szkół w warunkach wolnościowych (410 uczniów). Uzyskane wyniki ujawniły, że hierarchia wartości obu porównywanych grup różni się pod względem preferencji niektórych kategorii, ale obie odbiegają znacznie od uzasadnionej przez Maxa Schelera jako idealna. Stwierdzono również, że orientacja aksjologiczna dorastającej młodzieży bardziej zróżnicowana jest ze względu na płeć niż wiek oraz długość pobytu w placówce resocjalizacyjnej.

Słowa kluczowe

wartości ; dorastająca młodzież ; resocjalizacja nieletnich


Szczegóły
Bibliografia
Statystyki
Autorzy

Pobierz pliki

PDF
Bez nazwy

Kupiec, H. (2017). Socjodemograficzne zróżnicowanie preferencji aksjologicznych wychowanków placówek resocjalizacyjnych i uczniów szkół publicznych. Forum Pedagogiczne, 7(1), 61-76. https://doi.org/10.21697/fp.2017.1.06

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Czasopismo „Forum Pedagogiczne” zapewnia bezpłatny dostęp do wszystkich opublikowanych tekstów zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy.

Wszystkie teksty opublikowane na stronie czasopisma od tomu 10 numeru 1 z 2020 roku są udostępniane w ramach sublicencji Creative Commons. UZNANIE AUTORSTWA – NA TYCH SAMYCH WARUNKACH (BY-SA) 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Każdy użytkownik internetu może dzielić się utworem – kopiować i rozpowszechniać go na wszelkie sposoby w dowolnym celu, a także rozpowszechniać utwory zależne (opracowania powstałe w oparciu o utwór) jednak tylko na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2020 rokiem prawa autorskie są zastrzeżone.

Redakcja zachęca autorów do udostępniania opublikowanych artykułów w otwartych repozytoriach oraz portalach naukowych z podaniem źródła oraz identyfikatora DOI.

Autorzy, których teksty zostały przyjęte do publikacji, podpisują umowę o nieodpłatne przeniesienie praw autorskich do dzieła.

Czasopismo nie pobiera od autorów żadnych opłat związanych z procedurą przesyłania i redagowania tekstów.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie