Opublikowane: 2017-04-04

Socjodemograficzne zróżnicowanie preferencji aksjologicznych wychowanków placówek resocjalizacyjnych i uczniów szkół publicznych

Hubert Kupiec
Forum Pedagogiczne
Dział: Dział tematyczny
https://doi.org/10.21697/fp.2017.1.06

Abstrakt

Prowadzenie badań nad światem wartości młodego pokolenia uzasadnione jest ich funkcją w motywacyjno-regulacyjnej strukturze osobowości oraz znaczeniem w określaniu własnej tożsamości przez człowieka, zwłaszcza kiedy współczesna cywilizacja nasycona jest coraz częściej wieloma zagrożeniami aksjologicznymi, które stanowią istotny katalizator procesu demoralizacji. Celem przeprowadzonych badań ankietowych z zastosowaniem kwestionariusza SWS (Skali Wartości Schelerowskich) było rozpoznanie wartości preferowanych przez młodzież w wieku od 14 do 19 lat przebywającej w izolacji (286 wychowanków placówek resocjalizacyjnych) oraz uczęszczającej do szkół w warunkach wolnościowych (410 uczniów). Uzyskane wyniki ujawniły, że hierarchia wartości obu porównywanych grup różni się pod względem preferencji niektórych kategorii, ale obie odbiegają znacznie od uzasadnionej przez Maxa Schelera jako idealna. Stwierdzono również, że orientacja aksjologiczna dorastającej młodzieży bardziej zróżnicowana jest ze względu na płeć niż wiek oraz długość pobytu w placówce resocjalizacyjnej.

Słowa kluczowe:

wartości, dorastająca młodzież, resocjalizacja nieletnich

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Kupiec, H. (2017). Socjodemograficzne zróżnicowanie preferencji aksjologicznych wychowanków placówek resocjalizacyjnych i uczniów szkół publicznych. Forum Pedagogiczne, 7(1), 61–76. https://doi.org/10.21697/fp.2017.1.06

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.