OSOBA W UJĘCIU GABRIELA MARCELA JAKO ŹRÓDŁO INSPIRACJI WYCHOWAWCZYCH

JOLANTA KONKOWSKA

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/fp.2015.2.06

Abstrakt


Artykuł jest próbą przybliżenia rozumienia osoby w ujęciu Gabriela Marcela. Swą refleksję określa on jako filozofię konkretną, w przeciwieństwie do myśli abstrakcyjnej. Zasadniczą daną jest człowiek jako byt wcielony, wcielony w ciało, ale także w konkretną rzeczywistość życia jaką stanowi rodzina, tradycja, w szerszym rozumieniu dziedzictwo duchowe. Konsekwencją takiego widzenia osoby jest wezwanie do tworzenia własnego człowieczeństwa, przechodzenia od chęci posiadania ku pragnieniu bycia, stawania się osobą. Wyciągnięcie wniosków z tej zasadniczej danej niesie ze sobą ważne inspiracje dla pedagogiki i wychowania.


Słowa kluczowe


osoba; wcielenie; filozofia konkretna; być i mieć; problem i tajemnica; byt wcielony; rodzina; tradycja; dziedzictwo duchowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Gielarowski A. (2013). Tajemnica obecności. Bycie i intersubiektywność w filozofii Gabriela Marcela. Kraków: Akademia Ignatianum i Wydawnictwo WAM.

Jan Paweł II (1982). Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Marcel G. (2001). Być i mieć, tłum. Eska D. Warszawa: De Agostini i Instytut Wydawniczy PAX.

Marcel G. (1987). Dziennik metafizyczny, tłum. Wende E. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.

Marcel G. (1984). Homo viator. Wstęp do metafizyki nadziei, tłum. Lubicz P., posł. Podsiad A. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.

Marcel G. (1955). L’ homme problématique, Paris: Aubier, Édition Montaigne. Marcel G. (2011). Mądrość i poczucie sacrum, tłum. Chodacki K., Chołda P. Kraków:

Wydawnictwo Arcana.

Marcel G. (1965). Od sprzeciwu do wezwania, tłum. Ławicki S. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.

Marcel G. (1995). Tajemnica bytu, tłum. Frankiewicz M., przed. Tarnowski

K. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Marcel G. (1984). Tajemnica rodziny. W: Marcel G., Homo viator. Wstęp do meta- fizyki nadziei. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, s. 71-99.

Tarnowski K. (1993). Ku absolutnej ucieczce. Bóg i wiara w filozofii Gabriela Marcela.

Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142