Data publikacji : 2017-10-18

Uczeń z wadą słuchu w integracyjnym i włączającym systemie nauczania

Katarzyna WereszkaDział: Dział tematyczny

Abstrakt

Dziecko z wadą słuchu, podobnie jak jego słyszący rówieśnicy, ma w Polsce prawo do nauki. Jest ono realizowane w systemie edukacji ogólnodostępnej, integracyjnej i specjalnej. Wyboru placówki dla dziecka dokonują jego rodzice na podstawie orzeczenia zespołu specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia w odpowiednim typie placówki. W artykule przedstawiono najczęstsze problemy edukacyjne dziecka z wadą słuchu, które jest objęte nauczaniem w systemie edukacji integracyjnej i włączającej. Analizie poddano również przyczyny powyższych problemów, a także wskazano propozycje ich rozwiązania. 

Słowa kluczowe

uczeń z wadą słuchu ; kształcenie integracyjne ; edukacja włączająca ; integracja szkolna


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Test


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie