Data publikacji : 2017-10-18

Rozważania o „dobrym” i „złym” wychowaniu

Jolanta DerbichDział: Artykuły i rozprawy

Abstrakt

W zaprezentowanym artykule autorka prowadzi rozważania dotyczące istoty i zadań współczesnego wychowania. Traktuje je jako powinność dorosłych wobec młodych. Jest to również zadanie, którego nie powinno się nigdy zaniedbywać. Autorka stara się uzasadnić pogląd, że wychowanie nie powinno być też nigdy „złe”. W jej przekonaniu mogą zdarzyć się niewłaściwe zachowania i postawy dorosłych wobec młodych ludzi, lecz wychowanie, w którym wychowawca winien kierować się intencją czynienia dobra i obdarowywać nim dziecko, powinno być zawsze dobre. W świetle zaprezentowanego piśmiennictwa i własnych refleksji autorka stara się omówić i uzasadnić tak sformułowaną tezę.

Słowa kluczowe

wychowanie ; dziecko ; wychowawca ; rodzice ; wartości ; relacja wychowawcza


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Test


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie