Rozważania o „dobrym” i „złym” wychowaniu

Jolanta Derbich

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/fp.2017.2.16

Abstrakt


W zaprezentowanym artykule autorka prowadzi rozważania dotyczące istoty i zadań współczesnego wychowania. Traktuje je jako powinność dorosłych wobec młodych. Jest to również zadanie, którego nie powinno się nigdy zaniedbywać. Autorka stara się uzasadnić pogląd, że wychowanie nie powinno być też nigdy „złe”. W jej przekonaniu mogą zdarzyć się niewłaściwe zachowania i postawy dorosłych wobec młodych ludzi, lecz wychowanie, w którym wychowawca winien kierować się intencją czynienia dobra i obdarowywać nim dziecko, powinno być zawsze dobre. W świetle zaprezentowanego piśmiennictwa i własnych refleksji autorka stara się omówić i uzasadnić tak sformułowaną tezę.


Słowa kluczowe


wychowanie, dziecko, wychowawca, rodzice, wartości, relacja wychowawcza

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Apel Twojego dziecka, dostępny na: http://fdn.pl/ulotka-apel-twojego-dziecka?cat1=772&cat2=663&cat3=742 (otwarty: 01.02.2017).

Bereźnicki F. (2015). Dydaktyka szkolna dla kandydatów na nauczycieli. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Bilicki T. (2000). Dziecko i wychowanie w pedagogii Jana Pawła II. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Brejnak W. (1993). Kocham i wychowuję. Poradnik dla rodziców i nauczycieli. Warszawa: Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna i Reklamowo-Handlowa „Adam”.

Buczek W. (2013). Wychowanie dialogowe dzieci i młodzieży. „Pedagogika Personalno-Egzystencjalna”. dostępny na: http://www.pedagogika-dialogu.pl/wychowanie-dialogowe-dzieci-i-mlodziezy (otwarty: 04.02.2017).

Cian L. (1991). Wychowanie w duchu księdza Bosko. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.

Debesse M. (1996). Etapy wychowania. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Gurycka A. (1990). Błąd w wychowaniu. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Jan Paweł II (1994). List do rodzin, dostępny na: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/gratissimam.html (otwarty: 03.03.2017).

Korczak J. (1992). Jak kochać dziecko. Warszawa: Jacek Santorski & CO Agencja Wydawnicza.

Korczak J. (1998). Dzieła. Szkoła życia. Obrazki szpitalne. Artykuły pedagogiczne i medyczne (1900–1912). T. 4.Warszawa: Oficyna Wydawnicza Latonia.

Łobocki M. (2004). Teoria wychowania w zarysie. Kraków: „Impuls”.

Łopatkowa M. (1992). Pedagogika serca. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Schwengeler B i Y. (1990). Wychowanie – udręka czy przyjemność? Poznań: Wydawnictwo Ewangeliczne.

Suchodolski B. (1983). Wychowanie pozbawione nadziei. „Kwartalnik Pedagogiczny”, nr 2, s. 3–12.

Szlązakowa A. (1989). Korczakowska postawa wobec dziecka. „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”, nr 4, s. 156–159.

Tarnowski J. (1990). Janusz Korczak dzisiaj. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.

Tarnowski J. (1993). Jak wychowywać? Warszawa: Wydawnictwa Akademii Teologii Katolickiej.

Zarzecki L. (2012). Teoretyczne podstawy wychowania. Teoria i praktyka w zarysie. Jelenia Góra: Wydawnictwo Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142