Pedagogika ogólna w ramie internalistycznej

Mariusz Dembiński

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/fp.2018.1.06

Abstrakt


W niniejszym artykule przyjmuję założenie, że forma pedagogiki ogólnej ma charakter autorski. Na jej treści składają się kategorie wynikające z osobistych doświadczeń pedagogów. Tym samym nawołuję do odejścia od ujęć eksternalistycznych i tworzenia koncepcji pedagogiki ogólnej w ramie internalistycznej. W wypowiedzi podaję sugestie, jak tego typu pedagogikę ogólną można by stworzyć.

Słowa kluczowe


pedagogika ogólna; rama internalistyczna; poznanie; kategoryzacja; podmiot pedagogiczny; pedagogika ogólna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aloni M., Batler A., Dekker P. (2007). Questions in dynamic semanics. Amsterdam: Elsevier.

Beart P., Carreira da Silva F. (2013). Teorie społeczne w XX wieku i dzisiaj. Kraków: Nomos.

Błajet P. (red.). (2010). Ciało-edukacja-umysł. Zbiór rozpraw. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki.

Bourdieu P. (2008). Zmysł praktyczny. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Brown T. L. (2003). Making Truth. Metaphor in Science. Chicago: Cambridge University Press.

Cherwitz R. (red.). (2011). Rhetoric and Philosophy. New York and London: Routledge.

Deleuze G. (2014). Fałda. Leibniz a barok. Warszawa: PWN.

Dembiński M. (2013). Pedagogiczne tworzenie istoty ludzkiej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Dembiński M. (2015). Ramy pedagogiki. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

E. Goffman. (1981). Człowiek w teatrze życia codziennego. Warszawa: PIW.

Feyerabend P.K. (1996). Przeciw metodzie. Wrocław: Siedmioróg.

Gadamer H-G. (2006). Tekst i interpretacja, W: Burzyńska A., M. P. Markowski (red.), Teoria literatury XX wieku. Antologia. Kraków: Znak.

Hartmann N. (2000). Jak w ogóle możliwa jest krytyczna ontologia? Przyczynek do ugruntowania ogólnej nauki o kategoriach. W: tenże, Principia. Pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej. T. 27–28.

Johanson M. (1987). The body in the Mind. The bodily of Meaning, Imagination, and Reason. Chicago: University of Chicago Press.

Kadłubek Z. (2010). Święta Medea. W stronę komparatystyki pozasłownej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Kasprzyk P., Kłakówna Z. A., Kołodziej P., Regiewicz A., Waligóra J. (red.). (2016). Edukacja w czasach cyfrowej zarazy. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Kubiński W. (2014). Obrazowanie a komunikacja. Gramatyka kognitywna wobec analizy dyskursu. Gdańsk: Fundacja Terytoria Książki.

Lakoff G., Johnson M. (1988). Metafory w naszym życiu. Warszawa: PIW.

Lakoff G. (2011). Kobiety, ogień i rzeczy niebezpieczne. Co kategorie mówią nam o umyśle. Kraków: Universitas.

Leclercq B. (2008). Introduction á la philosophie analytique. La logique comme méthody. Bruxelies: De Boeck.

Malinowski B. (1981). Argonauci zachodniego Pacyfiku. Relacje o poczynaniach i przygodach krajowców z Nowej Gwinei. Warszawa: PWN.

Melosik Z. (2016). Piłka nożna. Tożsamość, kultura, władza. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Merleau-Ponty M. (2001). Fenomenologia percepcji. Warszawa: Fundacja Aletheia.

Milerski B. Śliwerski B. (red.). (2000). Pedagogika. Leksykon. Warszawa: PWN.

Pacanowsky M.E., O’Donnell-Trujillo N. (1996). Komunikacja organizacyjna jako forma „wykonania” kulturowego. W: Kapciak A., Korporowicz L., Tyszko A. (red.). Komunikacja międzykulturowa. Zdarzenia i spotkania. Antologia tekstu. Warszawa: Instytut.

Perelman Ch. (2004). Imperium retoryki. Retoryka i argumentacja. Warszawa: PWN.

Podbielski H. (oprac.). (2013). Progymnasmata. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Putnam H. (1981). Reason, Truth, and History. Cambridge: Cambridge University Press.

Putnam H. (2013). Wiele twarzy realizmu i inne eseje. Warszawa: PWN.

Rosch E. (1977). Human Categorization, W: Warren N. (red.). Studies in Cross-Cultural Psychology. London: Academic.

Rosch E. (1978). Cognition and Categorization. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates.

Szczęsna E. (2010). Ontologia i epistemologia porównania. W: Szczęsna E., Kasperski E. (red.). Komparatystyka dzisiaj. Problemy teoretyczne. T. 1. Kraków: Universitas.

Szubka T. (red.). (1995). Metafizyka w filozofii analitycznej. Lublin: KUL.

Szubka T. (2009). Filozofia analityczna. Koncepcje, metody, ograniczenia. Warszawa: WUW.

Tötösy S. (2007). The New Humanities. The Intercultural, the Comparative, and the Interdisciplinary. „The Global South”, vol. 1, nr 1–2.

Van Orman Quine W. (1986). Granice wiedzy i inne eseje filozoficzne. Warszawa: PIW.

Wittgenstein L. (2004). Dociekania filozoficzne. Warszawa: PWN.

Zeidler P. (2014). O roli ugruntowanych empirycznie metafor w naukowych programach badawczych. W: Filozofia i Nauka. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne. T. 2.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142