Nr 1 (2018)

Spis treści

Od redakcji

Od redakcji PDF
Rafał Włodarczyk 11-16
List otwarty redaktorów naczelnych polskich czasopism pedagogicznych wydawanych pod patronatem działającego przy Polskiej Akademii Nauk Komitetu Nauk Pedagogicznych do Posłów na Sejm RP PDF
Dariusz Stępkowski 17-19

Dział tematyczny

Pedagogika ogólna w ponowoczesnym świecie PDF
Bogusław Śliwerski 21-41
Koncepcja pedagogiki (i pedagogiki ogólnej) w Szkole Lwowsko-Warszawskiej PDF
Teresa Hejnicka-Bezwińska 43-58
„Podstawy współczesnej pedagogiki” Stefana Kunowskiego jako przykład kreowania pedagogiki ogólnej PDF
Lucyna Dziaczkowska 59-69
Pedagogika ogólna jako wprowadzenie do humanistyki – hermeneutyka kapitału symbolicznego i odzyskiwanie ciemnych iskier tradycji PDF
Krzysztof Maliszewski 71-80
Pedagogika ogólna w ramie internalistycznej PDF
Mariusz Dembiński 81-92
Język współczesnej pedagogiki w perspektywie komparatystyki myśli pedagogicznej. Wybrane przykłady zmian leksykalnych PDF
Alina Wróbel 93-103
Troska, zatroskanie, troskliwość – niespecyficzne przedmioty badań pedagogiki ogólnej PDF
Alicja Żywczok 105-118
Granice dyskursywności światopoglądowej współczesnej myśli pedagogicznej PDF
Jarosław Gara 119-134
Pedagogika ogólna a socjologia ogólna PDF
Sławomir Banaszak 135-146
Edukacja jako symulakrum PDF
Michał Głażewski 147-166
Koncepcje uznania w perspektywie pedagogiki ogólnej jako alternatywa wobec neoliberalnej wizji współczesnego świata PDF
Mirosława Nowak-Dziemianowicz 167-182
Potencjał społeczny i pedagogiczny koncepcji social resilience w erze neoliberalnej PDF
Celina Czech-Włodarczyk 183-194
Religia i krytyka – koncepcja Jacquesa Ellula w perspektywie pedagogiki ogólnej PDF
Monika Humeniuk 195-212
Tworzenie refleksyjnej wiedzy w badaniach pedagogicznych. Dylematy – konteksty – punkty odniesienia PDF
Henryk Mizerek 213-227

Artykuły i rozprawy

Wybrane zagadnienia problematyki kompulsywnego zachowania: uzależnienie od zakupów (oniomania) PDF
Iryna Kurlak 229-249
Erudycja jako cel szkolnej edukacji filozoficznej PDF
Marcin Trepczyński 251-271

Colloquia

How do Traumatic Shoah-Witness Testimonies fit into German History Education? PDF (English)
Katalin Eszter Morgan 273-285
Organization of Health-preserving Activities of the Headmasters of General Educational Institutions PDF (English)
Oksana Gres, Elena Ionova, Viktoriia Partola 287-296
Motivation of Hospice Volunteers in the Past and Today PDF (English)
Anna Seredyńska 297-308

Recenzje

Z badań nad problematyką pedagogiki społecznej/pedagogiki środowiskowej[Wojciech Sroczyński, Szkice do pedagogiki środowiskowej, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlicach Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego, Siedlce 2017, 251 s.] PDF
Edyta Wolter 309-313
Bogdan Nawroczyński nadal inspiruje pedagogów [Poglądy Bogdana Nawroczyńskiego i ich współczesne implikacje, red. Anna Walczak, Alina Wróbel, Marcin Wasilewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, 191 s.] PDF
Sebastian Taboł 315-318

Kronika

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Polskie koncepcje pedagogiki ogólnej w ujęciu porównawczym” (Wrocław 27-28 września 2017) PDF
Dariusz Stępkowski 319-324
Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Pedagogiki Dialogu pt. „Dialog jako wymóg/wyzwanie intersubiektywności i transparentności doświadczenia edukacyjnego, społecznego i kulturowego” (Warszawa, 1 grudnia 2017) PDF
Edyta Zawadzka 325-330