Data publikacji : 2018-04-06

Organization of Health-preserving Activities of the Headmasters of General Educational Institutions

Oksana GresElena IonovaViktoriia PartolaDział: Colloquia

Abstrakt

Niniejsza praca przedstawia i uzasadnia następujące technologiczne etapy wprowadzania działań mających na celu ochronę zdrowia przez osoby zarządzające placówkami kształcenia ogólnego: etap rozpoznania (poszerzenie wiedzy kierowników tych placówek na temat wprowadzania rozwiązań chroniących zdrowie poprzez zapoznanie ich z najważniejszymi zagadnieniami i doświadczeniami na polu działań na rzecz zdrowia obejmujących edukację i kompleksową promocję szkoleń dla nauczycieli, uwzględniające ich osobiste potrzeby i zainteresowania); etap kognitywny (wzmocnienie potencjału epistemologicznego osoby kierującej poprzez usystematyzowanie i upowszechnienie istotnej wiedzy zawodowej oraz koncepcji o podstawach zdrowia człowieka i zarządzanie jego ochroną w procesie edukacji); etap aktywności produktywnej (praktyczne działania mające na celu zaplanowanie, zapewnienie, motywację i nadzór ochrony zdrowia uczniów, które wymagają udoskonalenia umiejętności związanych z wdrażaniem funkcji kierowniczych i wiążą się z wykorzystaniem form aktywnej dyskusji oraz metod kształcenia i samokształcenia).

Słowa kluczowe

osoba zarządzająca ; placówka kształcenia ogólnego ; działania na rzecz ochrony zdrowia ; technologia ; etapy


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Test


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie