Organization of Health-preserving Activities of the Headmasters of General Educational Institutions

Oksana Gres, Elena Ionova, Viktoriia Partola

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/fp.2018.1.19

Abstrakt


Niniejsza praca przedstawia i uzasadnia następujące technologiczne etapy wprowadzania działań mających na celu ochronę zdrowia przez osoby zarządzające placówkami kształcenia ogólnego: etap rozpoznania (poszerzenie wiedzy kierowników tych placówek na temat wprowadzania rozwiązań chroniących zdrowie poprzez zapoznanie ich z najważniejszymi zagadnieniami i doświadczeniami na polu działań na rzecz zdrowia obejmujących edukację i kompleksową promocję szkoleń dla nauczycieli, uwzględniające ich osobiste potrzeby i zainteresowania); etap kognitywny (wzmocnienie potencjału epistemologicznego osoby kierującej poprzez usystematyzowanie i upowszechnienie istotnej wiedzy zawodowej oraz koncepcji o podstawach zdrowia człowieka i zarządzanie jego ochroną w procesie edukacji); etap aktywności produktywnej (praktyczne działania mające na celu zaplanowanie, zapewnienie, motywację i nadzór ochrony zdrowia uczniów, które wymagają udoskonalenia umiejętności związanych z wdrażaniem funkcji kierowniczych i wiążą się z wykorzystaniem form aktywnej dyskusji oraz metod kształcenia i samokształcenia).

Słowa kluczowe


osoba zarządzająca; placówka kształcenia ogólnego; działania na rzecz ochrony zdrowia; technologia; etapy

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Gras O. V. (2015). The essence and structure of health maintaining activities of headmasters at secondary schools. “Actual problems of public administration, education and psychology”, issue 1 (12), p. 18-21.

Gras O. V. (2015). Pedagogical conditions of organization of health maintaining activities of headmasters at secondary schools. “Pedagogy, psychology and medical-biological problems of physical training and sports”, issue 10, p. 11-17.

Ionova O. M. (2015). Salutogenetic approach to future teachers’ training. “Pedagogy, psychology and medical-biological problems of physical training and sports”, issue 2, p. 34-42.

Ionova O. M. (2009). Preservation of human health as a psychological and pedagogical problem. “Pedagogy, psychology and medical-biological problems of physical training and sports”, issue 1, p. 69-72.

Ionova O. M. (2008). Risk factors for modern schoolchildren’s health. “Actual questions of training and education of the individual”, issue 1, p. 27-38.

Boychuk Y. D., Vasilyeva K. I., Grin L. V., Yermakov S. S., Yermakova T. S., Ionova O. M., Lozova V. I., Lukashenko O. M., Lukyanova Y. S., Omelchenko O. V., Prusik K., Prusik C., Ruslanov D. V. (2012). Formation of human health in the conditions of educational institutions. Kharkov: KhDADM.

Tatarnikova L. G. (1995). Pedagogical valeology: Genesis. Tendentions of development. St Petersburg: Petrovskiy i Co.

Tushina G. I. (2005). Pedagogical conditions of formation of health-preserving environment of secondary school: thesis abstract for PhD in pedagogical science, specialty 13.00.01 “General Pedagogy, History of Pedagogy and Education”. Kemerovo.

Shmalei S. V. (1999). Ecological personality. Kyiv: Biblioteka ofitsiinyh dokumentiv.

Gorashchuk V. P. (2004). Theoretical and methodological basis of formation of schoolchildren’s health culture: thesis abstract for the degree of Doctor of Pedagogical Science, specialty 13.00.01 “General Pedagogy and History of Pedagogy”. Kharkiv.

Zaitsev G. K., Zaitsev A. G. (2003). Valeology. Health culture. Samara: Izdatelskiy Dom “BAHRAH-M”.

Zakopailo S. A. (2003). Pedagogical basis of education of healthy lifestyle values of schoolboys of grades 10-11: thesis abstract for PhD in pedagogical science, specialty 13.00.07 “Theory and Methods of Education”. Kyiv.

Kyrylenko S. V. (2004). Social-pedagogical conditions of formation of high senior pupils’ health culture: thesis abstract for PhD in pedagogical science, specialty 13.00.07 “Theory and Methods of Education”. Kyiv.

Kondratyuk S. M. (2003). Integrated approach to formation of junior pupils’ healthy lifestyle: thesis abstract for PhD in pedagogical science, specialty 13.00.07 “Theory and Methods of Education”. Kyiv.

Kuzmenko V. Yu. (2003). Formation of healthy lifestyle of pupils of grades 8-9: thesis abstract for PhD in pedagogical science, specialty 13.00.07 “Theory and Methods of Education”. Kyiv.

Lapayenko S. V. (2000). Formation of older teenagers’ value orientations to healthy lifestyle: thesis abstract for PhD in pedagogical science, specialty 13.00.07 “Theory and Methods of Education”. Kyiv.

Savchenko O. Ya. (2002). Reformation of school education and realization of its health function. “Way of education”, issue 1, p. 2-6.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142