Przeszkody na drodze ku postkonwencjonalnym poziomom moralności i poznania

Marzanna Bogumiła Kielar

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/10.21697/fp.2016.2.11

Abstrakt


Artykuł przedstawia bariery na drodze ku postkonwencjonalnym poziomom moralności i poznania. Przybliża, po wstępie, koncepcję postformalnego rozwoju poznawczego i postkonwencjonalnego rozwoju moralnego. Następnie ukazuje główne przeszkody w rozwoju postkonwencjonalnych poziomów moralności i poznania. W zakończeniu artykułu autor opowiada się za integralnym podejściem do edukacji jako sposobem na przekroczenie barier w rozwoju ku świadomości postkonwencjonalnej.

Słowa kluczowe


rozwój postkonwencjonalny, edukraci, edukacja integralna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bhaskar R., Esbjörn-Hargens S., Hedlund N., Hartwig M. (red.). (2016). Metatheory for the 21st century: Critical realism and integral theory in dialogue (ontological explorations). Abingdon, New York: Routledge.

Bauer J.J. (2011). The postconventional self: Ego maturity, growth stories…and happiness? W: A.H. Pfaffenberger, P.W. Marko, A. Combs (red.). The postconventional personality: Empirical perspectives on higher development. New York: SUNY Press, s. 101–117.

Brown B.C. (2011). An empirical study of sustainability leaders who hold post-conventional conciousness. Referat wygłoszony na Ashridge International Research Conference „The sustainability challenge: Organisational change and transformational vision”, Ashridge Business School, Hertfordshire, UK. Dostępny na: http://integralthinkers.com/wp-content/uploads/Brown-2011-empirical-study-of-sustainability-leaders.pdf (otwarto 27.07.2013).

Commons M.L., Ross S.N., Bresette L.M. (2011). The connection among postformal thought, stage transition, persistence, and ambition and major scientific innovations. W: C. Hoare (red.) Oxford handbook of reciprocal adult development and learning. New York: Oxford University Press, s. 287–301.

Commons M.L. (2007a). Bringing about changes in workplace behavior. „Behavioral Development Bulletin”, vol. 13, s. 35–42.

Commons M.L. (2007b). Changing stage for students, teachers and schools. „Behavioral Development Bulletin”, vol. 13, s. 30–34.

Commons M.L., Goodheart E.A. (2007). Consider stages of development in preventing terrorism: Does government building fail and terrorism result when developmental stages of governance are skipped? „Journal of Adult Development”, nr 14, s. 91–111.

Commons M.L., Richards F.A. (2003). Four postformal stages. W: J. Demick, C. Andreoletti (red.). Handbook of adult development. New York: Kluwer Academic/Plenum, s. 199–219.

Cook-Greuter S. (2011). A report from the scoring trenches. W: Pfaffenberger A.H., Marko P.W., Combs A. (red.) The postconventional personality: Empirical perspectives on higher development. New York: SUNY Press, s. 96–120.

Cook-Greuter S. (2010a). Postautonomous ego development: A study of its nature and measurement. Boston: Integral Publishers.

Cook-Greuter S. (2010b). Second-tier gains and challenges in ego development. W: S. Esbjörn-Hargens (red.). Integral theory in action: Applied, theoretical, and constructive perspectives on the AQAL model. New York: SUNNY Press, s. 303–321.

Cook-Greuter S. (2004). Making the case for a developmental perspective. Dostępny na: http://www.cook-greuter.com/Making%20the%20case%20for%20a%20devel.%20persp.pdf (otwarto 10.07.2015).

Cook-Greuter S. (2000). Mature ego development: A gateway to ego transcendence?, „Journal of Adult Development”, nr 7 (4), s. 227–239.

Day J.M. (2011). Believing as if. Postconventional stages, cognitive complexity,and postformal religious constructions. W: A.H. Pfaffenberger, P.W. Marko, A. Combs (red.). The postconventional personality: Empirical perspectives on higher development. New York: SUNY Press,s s. 189–203.

Gidley J.M. (2009). Educating for evolving consciousness: Voicing the emergency for love, life and wisdom. W: M. de Souza, L.J. Francis, J. O'Higgins-Norman, D. Scott (red.). The International Handbook of Education for Spirituality, Care and Wellbeing. New York: Springer, s. 533–561.

Gidley J.M. (2010). Globally scanning for „Megatrends of the mind”: Potential futures of futures thinking. „Futures: The Journal of Policy, Planning and Futures Studies”, nr 42 (10), s. 1040–1048.

Gidley J.M. (2011). Evolution of education: From weak signals to rich imaginaries of educational futures. „Futures: The Journal of Policy, Plannig and Futures Studies”, nr 44 (1), s. 46–54.

Gidley J.M. (2012a). Re-imaging the role and function of higher education for alternative futures through embracing global knowledge futures. W: A. Curaj, P. Scott., L. Vlasceanu, L. Wilson (red.). European Higher Education at the crossroads: Between the Bologna Process and National Reforms. Dordrecht, Netherlands: Springer International, s. 1019–1037.

Gidley J.M. (2012b). Futures of education for rapid global-societal change. Dostępny na: http//: www.wfsf.org/resources/pedagogical-resources/articles-used-by-futures-teachers/84-gidley-2012-17-futuros-educacion1/file (otwarto 20.09.2014).

Heaton D. (2011). Transcendent experience and development of the postrepresentational self. W: A.H. Pfaffenberger, P.W. Marko, A. Combs (red.). The postconventional personality: Assessing, researching, and theorizing higher development. New York: SUNY Press, s. 175–188.

Kegan R. (1982). Evolving self. Problem and process in human development. Cambridge – London: Harvard University Press.

Kielar M.B. (2012). Integralna wizja Kena Wilbera i jej zastosowanie w edukacji. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Kielar M.B. (2014). Integralne poziomy mistrzostwa. Edukacyjne implikacje modelu rozwoju postkonwencjonalnego Susanne Cook-Greuter. „Pedagogika Społeczna”, nr 4, s. 51–62.

Kielar M.B. (2015). Rozwój osób dorosłych w świetle teorii konstruktywistyczno-rozwojowej. „Pedagogika Społeczna”, nr 2, s. 53–70.

Kohlberg L., Ryncarz R.A. (1990). Beyond justice reasoning: Moral development and considerations of a seventh stage. W: C.N. Alexander, E.J. Langer (red.). Higher stages of human development: Perspectives on adult growth. New York: Oxford University Press, s. 191–207.

Kohlberg L. (1984). Essays on moral development, vol. 2. The psychology of moral development: Moral stages, their nature and validity. San Francisco: Harper and Row.

Kohlberg L. (1981). The philosophy of moral development: Moral stages and the idea of justice. San Francisco: Harper and Row.

Kohlberg L., Power C. (1981). Moral development, religious thinking and the question of a seventh stage. W: L. Kolberg (red.). Essays on moral development, vol. 1. The philosophy of moral development. San Francisco: Harper and Row, s. 311–372.

Kudláćová B. (2012). Paradygmaty w rozwoju europejskiego myślenia pedagogicznego. W: S. Sztobryn, M. Wasilewski, M. Rojek (red.). Metamorfozy filozofii wychowania. Od antyku po współczesność. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 125–132.

Kwaśnica R. (2015). Szkoła szczęśliwszych ludzi. Uratuje nas holistyczne wykształcenie. Z R. Kwaśnicą rozm. R. Siewiorek. „Gazeta Wyborcza” 17–18 października 2015.

Kwaśnica R. (2004). Wprowadzenie do myślenia o nauczycielu. W: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.). Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 291–319.

Kwieciński Z. (2012). Mity i funkcje szkoły. U korzeni dominującego paradygmatu edukacyjnego. W: tegoż. Pedagogie postu. Preteksty – konteksty – podteksty. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, s. 179–202.

Kwieciński Z. (2012). Szkoła do/dla zmiany społecznej – warunki konieczne. W: tegoż. Pedagogie postu. Preteksty – konteksty – podteksty. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, s. 407–410.

Mizińska J. (2012). Człowiek to człowiek. Esej o kulturowych i światopoglądowych przesłankach problemu interdyscyplinarności. W: A. Chmielewski, M. Dudzikowa, A. Grobler (red.). Interdyscyplinarnie o interdyscyplinarności. Między ideą a praktyką. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, s. 71–84.

Patten T. (2010). Toward the emergence of integral evolutionary spiritual culture. Referat wygłoszony na The 2nd Biennial Integral Theory Conference „Enacting an Integral Future”, J.F. Kennedy University, Pleasant Hill, California 29.07–1.08.

Ross S.N. (2007). The case of developmental methodologies in democratization. „Journal of Adult Development”, nr 14, s. 80–90.

Sonnert G., Commons M.L. (1994). Society and the highest stages of moral development. „Politics and the Individual”, nr 4 (1), s. 31–55.

Stawrowski Z. Świat zadowolonych głupców. Rozm. M. Płociński. „Rzeczpospolita” 6–7 czerwca, s. 4–7.

Vincent N.C. (2014). Evolving consciousness in leaders: Promoting late-stage conventional and post-conventional development. Doktorat obroniony w lipcu 2014 r. na University of Adelaide, Australia. Dostępny na: file:///C:/Users/Paula/Downloads/Niki+Vincent+PhD+Thesis

+-+Evolving+consciousness+in+leaders.pdf (otwarto 10.09.2015).

Wilber K. (2008). Małżeństwo rozumu z duszą. Integracja nauki i religii, tłum. H. Smagacz. Warszawa: J. Santorski & Co Agencja Wydawnicza.

Wilber K. (2007). Integral spirituality: A startling new role for religion in the modern and postmodern world. Boston, Londyn: Integral Books.

Wilber K. (2006). Integralna teoria wszystkiego, tłum. C. Urbański. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Wilber K. (2002). Psychologia integralna. Świadomość, duch, psychologia, terapia, tłum. H. Smagacz. Warszawa: Wydawnictwo J. Santorski & Co.

Wilber K. (2000). Sex, ecology, spirituality: The spirit of evolution, second revised edition. Boston–Londyn: Shambhala.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142