Preferencje aksjologiczne nauczycieli a postrzeganie wartości przez uczniów

Marcin Fankanowski

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/10.21697/fp.2016.2.13

Abstrakt


Artykuł przedstawia wyniki przeprowadzonego przez autora badania na temat rozumienia wartości przez uczniów i ich nauczycieli. Zadaniem respondentów było określenie za pomocą skali obejmującej kontinuum między opcją pragmatyczno-egocentryczną a opcją aksjologiczno-obiektywistyczną sensu takich pojęć, jak „prawda”, „mądrość”, „sprawiedliwość” i „altruizm”. Ponadto starano się empirycznie sprawdzić, jaki wpływ wywarli, zdaniem uczniów, nauczyciele na ich rozumienie wartości. Na podstawie badania można skonstatować istotne przesunięcie pojmowania wartości przez uczniów w kierunku pragmatyczno-egocentrycznym w stosunku do odpowiedzi udzielonych przez nauczycieli. Odnośnie do drugiej kwestii, zdaniem młodzieży, nauczyciele mają minimalny wpływ na wartości, jakimi kierują się uczniowie.

Słowa kluczowe


wartości, wychowanie, prawda, mądrość, sprawiedliwość, altruizm

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Altruizm. W: Encyklopedia PWN. Dostępny na: http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/altruizm;3868318.html (otwarto 18.11.2015).

Bocheński J. M. (1987). Sto zabobonów. Krótki filozoficzny słownik zabobonów. Paryż: Instytut Literacki.

Dereń E. (brw). Rola nauczyciela w procesie kształcenia i wychowania dzieci. Dostępny na: https://sites.google.com/site/ksztalcenienauczycieli/nauczyciel---zawod-czy-misja-i-powolanie/rola-nauczyciela-w-procesie-ksztalcenia-i-wychowania-dzieci (otwarto 19.01.2015).

Fankanowski M. (2014). Sprawiedliwość w porządku cnót przyszłych nauczycieli. W: I. Jazukiewicz, E. Rojewska(red.). Nadzieja i sprawiedliwość jako sprawności moralne wychowaniu. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe US.

Jazukiewicz I. (2012). Pedeutologiczna teoria cnoty. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe US.

Karwatowska M. (2012). Autorytety w opiniach młodzieży. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Kozłowski J. (1996). Ewolucja zachowań altruistycznych. „Universitas”, nr 17 (2), s. 4–8. Dostępny na: http://www.eko.uj.edu.pl/~kozlo/pliki/Universitas_ewolucja%20zachowa%C5%84%20altruistycznych.pdf (otwarto 26.03.2013).

Kwaśnica R. (2003). Wprowadzenie do myślenia o nauczycielu. W: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.). Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 2. Warszawa: PWN.

Szewczyk K. (1998). Wychować człowieka mądrego. Zarys etyki nauczycielskiej. Warszawa: PWN.

Świderek J. (2014). Sprawiedliwość jako forma Sokratejskiej cnoty. Aktualność implikacji pedagogicznych. W: I. Jazukiewicz, E. Rojewska(red.). Nadzieja i sprawiedliwość jako sprawności moralne wychowaniu. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe US.

Tomasz z Akwinu, św. (1962-1986). Suma teologiczna. Tom 18. Sprawiedliwość. Londyn: Veritas.

Trempała J. (1993). Rozumowanie moralne i odporność dzieci na pokusę oszustwa, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP w Bydgoszczy.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Dostępny na: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910950425 (otwarto 2.11.2015).

Vasta R., Haith M.H., Miller A. (2001). Psychologia dziecka. Rozwój moralny. Warszawa: WSiP.

Wołoszyn-Spirka W. (2014). Sprawiedliwość. W: I. Jazukiewicz, E. Rojewska(red.). Nadzieja i sprawiedliwość jako sprawności moralne wychowaniu. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe US.

Woroniecki J. (1961). Długomyślność jako cnota wychowawcy. W: J. Woroniecki. Wychowanie człowieka. Pisma wybrane. Kraków: Znak.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142