CHARAKTERYSTYKA SPRAW O PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO RODZINIE

Barbara Małgorzata Kałdon

Abstrakt


Przemoc domowa jest często ukrywana i trafia do organów ścigania oraz organizacji służącym im pomocą tylko w wyjątkowo poważnych okolicznościach. Jest to zjawisko trudne w ocenie, gdyż nie wszystkie przypadki są znane ze statystyki skazań, czy z przeprowadzanych badań w tym temacie i w związku z tym mogą nie do końca odpowiadać rzeczywistości.
Skala przemocy jest z pewnością większą, niż wskazują na to dane statystyczne, z tego powodu, iż ofiary mają liczne bariery w przyznawaniu się co do doświadczonej krzywdy, często usprawiedliwiają one zachowanie sprawcy, obwiniając siebie za zaistniałą sytuację, a także nie są świadome swoich praw i nie umieją się stosownie odnaleźć w sytuacji, w której się znalazły.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Gruszczyńska B., Przemoc wobec kobiet w Polsce, Aspekty prawno kryminologiczne, Warszawa 2007.

Rocznik demograficzny 2008.

Wyrok SN z 14 I 1926, VK 472/25, OSP 1926, poz. 238; Uchwała Izby Karnej SN z 11 XII 1926, VK 286/26, OSP 1927, poz. 201.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142