Nr 1 (2012)

Spis treści

Od redakcji

WPROWADZENIE PDF
Barbara Maria Kałdon 5-7

Artykuły i rozprawy

EDUKACJA PERMANENTNA – POTRZEBA I FORMY PDF
Marian Wolicki 11-26
WYCHOWANIE CZŁOWIEKA W OBLICZU ZAGROŻEŃ CYWILIZACJI TECHNICZNEJ PDF
Edyta Wolter 27-56
POTRZEBY SPOŁECZNE W STARZEJĄCYM SIĘ SPOŁECZEŃSTWIE PDF
Halina Król, Bożena Zboina, Małgorzata Biskup, Grażyna Nowak-Starz, Anna Pacian 57-70
KRYZYSY W STAROŚCI W UJĘCIU PEDAGOGICZNYM PDF
Bożena Zboina, Barbara Maria Kałdon, Halina Król, Barbara Bakalarz-Kowalska 71-85
POSTAWY SPOŁECZNE JAKO ELEMENT KAPITAŁU SPOŁECZNEGO A PROCES READAPTACJI SPOŁECZNEJ SKAZANYCH PDF
Anna Halina Fidelus 87-124
BLASKI I CIENIE POWTÓRNEGO ZAMĄŻPÓJŚCIA (Andragogiczno-feministyczne aspekty rekonstrukcji małżeństwa) PDF
Iryna Kurlak 125-150
WYBRANE ASPEKTY PROBLEMATYKI ZAKAŻENIA WIRUSA HIV I CHOROBY AIDS, A MŁODZIEŻ JAKO GRUPA SZCZEGÓLNEGO RYZYKA PDF
Barbara Maria Kałdon 151-168
ŚWIETLICA SZKOLNA – WAŻNE OGNIWO W PROCESIE WYCHOWANIA OPIEKUŃCZEGO DZIECKA PDF
Beata Krajewska 169-183

Debiuty

CHARAKTERYSTYKA SPRAW O PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO RODZINIE PDF
Barbara Małgorzata Kałdon 187-214
DZIECI RODZICÓW POZBAWIONYCH WOLNOŚCI PDF
Aneta Domżalska 215-224
INTERAKCJE SPOŁECZNE W PROCESIE SOCJALIZACJI PDF
Aneta Skuza 225-257

Recenzje

RECENZJA KSIĄŻKI: ROMUALD GRZYBOWSKI, WYŻSZE SZKOŁY PEDAGOGICZNE W POLSCE W LATACH 1946 – 1956, WYDAWNICTWO ADAM MARSZAŁEK, TORUŃ 2010, SS.519. PDF
Edyta Wolter 261-265
RECENZJA KSIĄŻKI ANDRZEJA BAŁANDYNOWICZA „PROBACJA.RESOCJALIZACJA Z UDZIAŁEM SPOŁECZEŃSTWA”, WARSZAWA 2011, WYDAWNICTWO WOLTERS KLUWER POLSKA SP. Z.O.O., SS. 433. PDF
Anna Halina Fidelus 267-270