RELIGIJNOŚĆ JAKO NIEZBYWALNY SKŁADNIK JAPOŃSKIEJ KONCEPCJI KSZTAŁCENIA (CIĄGŁOŚĆ I ZMIANA)

Toshiko Ito

Abstrakt


Religia jest w Japonii ciągle aktualnym przedmiotem dyskursu edukacyjnego. Autorka przedstawia obraz ewolucji tego dyskursu na przestrzeni ostatnich dwóch wieków. Tekst składa się z trzech części. Najpierw zrekonstruowano przemiany, jakie dokonały się w relacji między edukacją a religią w Japonii, ze szczególnym uwzględnieniem okresu japońskiej pedagogiki reformy. Następnie na podstawie dwóch przedmiotów nauczania szkolnego: lekcje moralności i etyki przedstawiono aktualną kontrowersję odnośnie do stosunku między kształceniem a religią. W pierwszej z tych analiz chodzi przede wszystkim o pytanie, w jaki sposób szkoły publiczne obchodzą się z religijnością, a konkretnie z odczuciem religijnym. W drugiej autorka rozważa pytanie, jak te same szkoły przekazują wiedzę na tematy związane z różnymi religiami. Na zakończenie, w trzecim punkcie, wydobyto momenty ciągłości i zmiany, jakie ukazują się odnośnie do roli religijności w edukacji japońskiej.

Słowa kluczowe


poczucie religijne, edukacja, lekcje moralności, lekcje etyki

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Assmann J., Das kulturelle Gedächtnis, Verlag C.H. Beck, München 1992, s. 52.

Benner D., Allgemeine Pädagogik, Juventa, Weinheim-München 1991, s. 20.

D. Benner, Sh. Dehghani, R. Nikolova, J. Scharrel, R. Schieder, H. Schluss, Th. Weiss, J. Willems, Modellierung und Testung religiöser und ethischer Kompetenzen im Interesse ihrer Vergleichbarkeit, „Zeitschrift für Pädagogik und Theologie” 2 (2010), s. 165-174.

Chugakko-gakushu-shido-yoryo: Dotoku (Wskazania dotyczące planów nauczania w szkole średniej: lekcje moralności), MEXT (skrót od Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology – monbu-kagaku-sho) 1969.

Chugakko-gakushu-shido-yoryo: Dotoku (Wskazania dotyczące planów nauczania w szkole średniej: lekcje moralności), MEXT 1977.

Fragment orzeczenia wydanego 14 maja 1977 roku przez sąd drugiej instancji w Nagoi w słynnej kwestii Tsu jichinsai soshō, związanej ze sporem odnośnie do stosunku państwa do religii.

Fujiwara S., Kyokasho no naka no shukyo (Religia w podręcznikach szkolnych), Iwanami, Tokio 2011, s. 11.

Fujiwara S., Sekai no kyokasho de yomu „Shukyo” (Religia w podręcznika świata), Chikuma, Tokio 2011, s. 44, 180-181.

Hentig von H., Ach, die Werte!, Beltz, Weinheim-Basel 2001, s. 135

Hori I., Nippon no shukyo (Japońskie religie), Daimyodo, Tokio 1985, s. 26.

Juergenmeyer M., The New Cold War? Religious Nationalism Confronts the Secular State, University of California Press, Berkeley1993.

Katei-kyoiku noto (Zeszyt na temat wychowania rodzinnego), MEXT 1999, s. 57

Katei-kyoiku techo (Broszura na temat wychowania rodzinnego), MEXT 1999, s. 50.

Kawai H., Yungu-shinrigaku to bukkyo (Psychologia Junga a buddyzm), Iwanami, Tokio 1995, s. 11, 209.

Kawai H., Miyuki M., Ugoku bukkyo, jissensuru bukkyo (Buddyzm poruszający, buddyzm praktykowany), Hozo, Kioto 2005, s. 110.

Kawai H., Nakazawa Sh., Bukkyo ga suki (Kochajmy buddyzm!), Asahi, Tokio 2003, s. 215.

Kindai nihon kyoiku seido shiryo (Materiały do historii systemu kształcenia współczesnej Japonii), red. K. Ishikawa, t. 18, Kodansha, Tokio 1957, s. 473, 490, 492.

„Koki chuto kyoiku no kakuju seibi ni tsuite” toshin (Raport w sprawie „Odnowienia i wzmocnienia kształcenia na poziomie szkoły średniej”), Centralna Rada Kształcenia, „Monbu-jiho” 1072 (1966), zeszyt specjalny, s. 220.

Kokoro no noto (Zeszyt serca), nr 2, MEXT 2002, s. 51.

Kokoro no noto (Zeszyt serca), nr 3, MEXT 2002, s. 68-69.

Kokoro no noto (Zeszyt serca), nr 4, MEXT 2002, s. 65.

Konstytucja Japonii z 1946, artykuł 20.

Kotogakko-gakushu-shido-yoryo: Rinri (Wskazania programowe dla szkoły średniej drugiego stopnia: etyka), MEXT 1999.

Kyoiku sasshin iinkai, kyoiku sasshin shingikai kaigiroku (Protokoły komitetu ds. reformy kształcenia i rady ekspertów), red. H. Sato, t. 4, Iwanami, Tokio 1996, s. 120, s. 123.

Obara K., Kyoiku no Konpon-Mondai toshiteno Shukyo (Religia jak podstawowy problem wychowania), Shuseisha, Tokio 1919, s. 1, 139-166.

Obara K., Sensei to watashi (Nauczyciel i ja), Zenjin 19 (1928), s. 89.

Obara K., Shushin oyobi dotoku-kunren to shukyo-kyoiku (Nauczanie i wdrażanie do moralności a wychowanie religijne), Shukyo-kyoiku-koza 6 (1928), s. 29,31.

Prawo Oświatowe Japonii z 1947, artykuł 15.

Schweitzer F., Werteorientierte Erziehung im Elementarbereich. Neue Herausforderungen – neue Chancen, w: Bündnis für Erziehung. Unsere Verantwortung für gemeinsame Werte, red. A. Biesinger, F. Schweitzer, Herder, Freiburg-Basel-Wien 2006, s. 78.

Sekai shuyokoku kachikan deta-buku (Księga wartości w wiodących krajach świata), oprac. D. Dentsusoken, Tokio 2008.

Shimazono S., Kokka-shintō to nihon-jin (Państwowy shintoizm i Japończycy), Iwanami, Tokio 2010.

Shimomura J., Shukyoho (Prawo do religii), [w:] Kyoikugaku-jiten (Słownik pedagogiczny), red. K. Mantarao, t. 2, Iwanami, Tokio 1937, s. 1081 i nast.

Shin-rinri (Nowa etyka), red. K. Kanno, Shimizu, Tokio 2007, s. 37, 45, 47.

Shiryo: Kyoiku kihonho sanju-nen (Materiały. Trzydzieści lat prawa oświatowego), red. E. Suzuki, Gakuyo, Tokio 1978, s. 145.

Yamaguchi K., Shukyo-teki joso kyoiku no gainen to shiteki tenkai (Pojęcie wychowania do wrażliwości religijnej i jego rozwój historyczny), Kagaku to Shiso 35 (1980), s. 520-535; tenże, Sengo no shukyo to kyoiku o meguru soten to kadai (Punkt sporny i problemy związane z relacją między religią a wychowaniem po wojnie), Kyoikugaku- Kenkyu 65 (1998) 4, s. 324-333.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142