Opublikowane: 2016-11-12

RELIGIJNOŚĆ JAKO NIEZBYWALNY SKŁADNIK JAPOŃSKIEJ KONCEPCJI KSZTAŁCENIA (CIĄGŁOŚĆ I ZMIANA)

Toshiko Ito
Forum Pedagogiczne
Dział: Artykuły i rozprawy
https://doi.org/10.21697/fp.2012.2.04

Abstrakt

Religia jest w Japonii ciągle aktualnym przedmiotem dyskursu edukacyjnego. Autorka przedstawia obraz ewolucji tego dyskursu na przestrzeni ostatnich dwóch wieków. Tekst składa się z trzech części. Najpierw zrekonstruowano przemiany, jakie dokonały się w relacji między edukacją a religią w Japonii, ze szczególnym uwzględnieniem okresu japońskiej pedagogiki reformy. Następnie na podstawie dwóch przedmiotów nauczania szkolnego: lekcje moralności i etyki przedstawiono aktualną kontrowersję odnośnie do stosunku między kształceniem a religią. W pierwszej z tych analiz chodzi przede wszystkim o pytanie, w jaki sposób szkoły publiczne obchodzą się z religijnością, a konkretnie z odczuciem religijnym. W drugiej autorka rozważa pytanie, jak te same szkoły przekazują wiedzę na tematy związane z różnymi religiami. Na zakończenie, w trzecim punkcie, wydobyto momenty ciągłości i zmiany, jakie ukazują się odnośnie do roli religijności w edukacji japońskiej.

Słowa kluczowe:

poczucie religijne, edukacja, lekcje moralności, lekcje etyki

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Ito, T. (2016). RELIGIJNOŚĆ JAKO NIEZBYWALNY SKŁADNIK JAPOŃSKIEJ KONCEPCJI KSZTAŁCENIA (CIĄGŁOŚĆ I ZMIANA). Forum Pedagogiczne, 2(2), 55–77. https://doi.org/10.21697/fp.2012.2.04

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.