Nr 2/1 (2019)

Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Spis treści

Od redakcji

Od redakcji
Monika Humeniuk, Dariusz Stępkowski

Dział tematyczny

Katolickie sumienie a wyzwania postsekularyzmu
Stanisław Obirek
Problem edukacji religijnej w społeczeństwie pluralistycznym
Piotr Moskal
Duchowość chrześcijańska w kształtowaniu dojrzałego człowieka
Zbigniew Marek
Pomiędzy nauczaniem Kościoła katolickiego a feminizmem – potencjał edukacyjny herstorii na przykładzie świętej Tekli
Hanna Achremowicz, Kamila Kamińska-Sztark
Bariery biblijne inkluzji osób z niepełnosprawnością we wspólnotach chrześcijańskich
Jerzy Kochanowicz
Polemika Józefa Tischnera z tradycją tomistyczną, jako spór o kształt współczesnej edukacji religijnej w Polsce
Szymon Dąbrowski
Inkluzywistyczna reinterpretacja pojęcia wiary u Paula Tillicha i jej implikacje dla praktyki edukacji religijnej
Piotr Lorek
Hermeneutyka słabej myśli Gianniego Vattimo jako inspiracja dla pedagogiki religii
Monika Humeniuk
Inkluzywna edukacja religijna na przykładzie systemu szkolnictwa w Niemczech
Agnieszka Zduniak
Podręczniki do nauki islamu używane przez Muzułmański Związek Religijny w RP a specyfika muzułmańskiej edukacji religijnej w Polsce –między Polską a światem muzułmańskim
Agata S. Nalborczyk

Artykuły i rozprawy

Nauczyciele akademiccy w świecie myślenia jako nieproduktywnej pracy
Bogusław Śliwerski
Jana Patočki doświadczenie „jedności pierwotnego świata” jako przesłanka myślenia i działania pedagogicznego – implementacje (część druga)
Jarosław Gara
Wartości społeczne w edukacji dla zrównoważonego rozwoju
Zbigniew Babicki
Wizja edukacji globalnej na przykładzie inicjatyw edukacyjnych w australijskich szkołach
Jarosław Korczak
„Megatrendy” we współczesnym świecie. Perspektywa europejska
Błażej Przybylski

Colloquia

University Ruin and the Contested Usefulness of the Humanities in Japanese Higher Education
Toshiko Ito
The University – a Space for Building Community and Trust
Stanisław Chrobak
Ethical Identity as a Task of Education. In Search of Modern Tools of Pedagogical Discourse
Maria Małgorzata Boużyk
Overcoming sexual addiction: peculiarity, dynamics of development, consequences and therapy
Iryna Kurlak

Recenzje

Teologia pedagogiczna Heleny Słotwińskiej
Aleksander Nalaskowski
Biograficzne trajektorie sylwetek uczonych jako perspektywa ujmowania ludzkich warunków tego, co specyficznie ludzkie
Jarosław Gara

Kronika

Sprawozdanie z V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z zakresu edukacji globalnej pt. „Edukacja globalna wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju”, Warszawa 23 maja 2019 roku
Dariusz Stępkowski