Opublikowane: 2016-11-12

JAKOŚĆ PRACY W EDUKACJI I JEJ EFEKTY. IMPLIKACJE WYNIKAJĄCE Z ARYSTOTELESOWSKICH KATEGORII PRAXIS I POIESIS

Dariusz Grządziel
Forum Pedagogiczne
Dział: Artykuły i rozprawy
https://doi.org/10.21697/fp.2012.2.05

Abstrakt

Przedmiotem analizy niniejszego tekstu jest praca w dziedzinie edukacji. Jej wewnętrzna dynamika zostanie ukazana w dwóch wymiarach ludzkiego działania, to jest pràxis i pòiesis, mających swe korzenie w filozofii Arystotelesa. Zamierzeniem podstawowym jest ukazanie podstaw, na których opiera się jakość i wartość codziennej pracy nauczycieli, wychowawców i pedagogów, a także wskazanie celów i efektów, jakie są lub mogą być realizowane. Punktem wyjścia jest odwołanie się do powszechnych dzisiaj form mierzenia efektów edukacji, które uznawane są często za wskaźniki jej jakości.

Słowa kluczowe:

praxis, poiesis, praca edukacyjna, cele, efekty, wartości, jakość

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Grządziel, D. (2016). JAKOŚĆ PRACY W EDUKACJI I JEJ EFEKTY. IMPLIKACJE WYNIKAJĄCE Z ARYSTOTELESOWSKICH KATEGORII PRAXIS I POIESIS. Forum Pedagogiczne, 2(2), 79–101. https://doi.org/10.21697/fp.2012.2.05

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.