Opublikowane: 2016-11-12

WYCHOWANIE WIELOKULTUROWE – PROBLEMY I PERSPEKTYWY

Svitlana Arkhipova , Galina Majboroda
Forum Pedagogiczne
Dział: Colloquia
https://doi.org/10.21697/fp.2012.2.07

Abstrakt

Artykuł opowiada o zagadnieniu wielokulturowości w świecie współczesnym w kontekście tolerancji, polegającej na popieraniu równoległego, pokojowego współistnienia różnych kultur i grup etnicznych w celu ich wzajemnego przenikania, wzbogacania i rozwoju w ogólnoludzkim nurcie kultury masowej. Zostało przy tym zaznaczone, że wielokulturowość nie jest połączeniem wszystkich kultur w jedną. Każda kultura powinna rządzić się własnymi prawami, prowadzić własną działalność edukacyjną i społeczną. W tym kontekście mówi się o celach i zadaniach wielokulturowego wychowania i kształcenia (między innymi o kształtowaniu u młodzieży świadomości występowania rozmaitych kultur w świecie i we własnym kraju, pozytywnego, tolerancyjnego stosunku do różnic kulturowych, rozwijaniu zdolności owocnego dialogu z przedstawicielami innych kultur, wychowaniu w duchu pokoju), jego powiązaniu z tradycją i religią przodków. Nastawienie nie tylko na branie od innych, ale i obdarowywanie ich własnym bogactwem kulturowym owocuje organicznym rozwojem całej kuli ziemskiej. Realizacja wielokulturowego wykształcenia jest nierozłącznie związana z odpowiednim przygotowaniem tych wszystkich, którzy obecnie pragną działać na niwie oświaty. W tym kluczu zostały także przedstawione zagadnienia i problemy pedagogiczne na Ukrainie.

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Arkhipova, S., & Majboroda, G. (2016). WYCHOWANIE WIELOKULTUROWE – PROBLEMY I PERSPEKTYWY. Forum Pedagogiczne, 2(2), 123–134. https://doi.org/10.21697/fp.2012.2.07

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.