Data publikacji : 2016-11-12

RECEPCJA PEDAGOGIKI HERBARTA NA WĘGRZECH W ŚWIETLE PODRĘCZNIKÓW AKADEMICKICH

Zsanett Ágnes BicsákDział: Debiuty

Abstrakt

W artykule zaprezentowano dzieje węgierskiej recepcji myśli Herbarta od zakończenia drugiej wojny światowej do chwili obecnej. Autorka rozróżnia pięć etapów, które zostały zdefiniowane w odniesieniu do wydarzeń z najnowszej historii politycznej Węgier i Europy Środkowo-
Wschodniej. Datą, od której rozpoczyna się pierwszy okres, jest zakończenie drugiej wojny światowej. Początkiem drugiego jest krwawe stłumienie węgierskiego ruchu wolnościowego i powstania narodowego w 1956 roku przez armię radziecką. Trzeci okres łączy dążenie do obiektywnej prezentacji myśli Herbarta z ostatnią dekadą panowania socjalizmu w Europie Środkowo-Wschodniej. Czwartym dominującym wydarzeniem jest zmiana systemowa, jaka dokonała się w 1989 roku. Piąty okres datowany jest od Pierwszej Ogólnowęgierskiej Konferencji Nauki o Wychowaniu, która obradowała w 2001 roku i otworzyła nowy rozdział w analizie postawionego problemu.

Słowa kluczowe

Herbart ; herbartyzm ; pedagogika


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Test


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie