Opublikowane: 2020-01-16

Sokrates jako wychowawca. Sokratejskie rozmyślania Jana Patočki

Dariusz Bęben
Forum Pedagogiczne
Dział: Artykuły i rozprawy
https://doi.org/10.21697/fp.2019.2.30

Abstrakt

Przedmiotem analizy jest rola Sokratesa jako wychowawcy w ujęciu czeskiego fenomenologa Jana Patočki. Operując ontologicznymi kategoriami ruchu i wstrząsu, próbuje on zbudować filozofią wychowania. Punktem wyjścia jest Sokratejskie pytanie, którego celem jest uświadomienie sobie niepewności i problematyczności świata. Taki negatywny aspekt filozofowania (wychowania) pozwala jednak wznieść się ku transcendencji, w poczuciu, że przekraczając świat, stajemy się sobą samym.

Słowa kluczowe:

Patočka; Sokrates; wychowanie; dusza; ruch

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Bęben, D. . (2020). Sokrates jako wychowawca. Sokratejskie rozmyślania Jana Patočki. Forum Pedagogiczne, 9(2/2), 93–102. https://doi.org/10.21697/fp.2019.2.30

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.