Janusz Korczak i polskie radio

Ann Bystrzycka

Abstrakt


Artykuł poświęcony jest mało znanemu wątkowi pedagogicznej działalności Janusza Korczaka, jakim była współpraca z Polskim Radiem. W latach trzydziestych minionego stulecia systematycznie przygotowywał on i prezentował na falach eteru słuchowiska przeznaczone nie tylko dla dzieci, lecz również dla dorosłych, w których rozważał kwestie wychowawcze. Dwukrotnie zrywano współpracę z Korczakiem bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. „Stary Doktór” nie tylko doceniał potęgę nowego medium społecznego, lecz również wiązał z nim duże nadzieje. Planował wykorzystać jego wszechmoc do zmiany sposobu myślenia na temat dziecka i jego problemów.

Słowa kluczowe


Janusz Korczak, Polskie Radio, paidocentryzm

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Korczak J., Dzieła, t. IV, Oficyna Wydawnicza Latona, Warszawa 1998, s. 173.

Korczak J., Kaliszowi cześć, „Mały Przegląd” 25(25.03.1927), s. 9. Cyt. za: J. Korczak, Dzieła, t. XI/2, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2007, s. 264.

Korczak J., Kazik, tabliczka czekolady i ja, [w:] tenże, Dzieła, t. X, Wydawnictwo Latona, Warszawa 1994, s. 348-349.

Korczak J., Pamiętnik, Wydawnictwo Siedmioróg, Wrocław 1998, s. 64.

Korczak J., Radio dla dzieci, „Pion” 42(1935), [w:] M. Falkowska, Myśl pedagogiczna Janusza Korczaka, Nasza Księgarnia, Warszawa 1983, s. 99.

List Janusza Korczaka do Estery Budko (1898-1982) pisany dnia 8.03.1926, [w:] J. Korczak, Dzieła, t. XIV/2, dz. cyt., s. 169.

„Mała Antena” 50(15.12.1935), s. 18. Cyt., za: J. Korczak, Dzieła, t. XI/1, dz. cyt., s. 302.

Mortkowicz-Olczakowa H., Janusz Korczak, Czytelnik, Warszawa 1978, s. 223.

Newerly I., Rozmowa w sadzie piątego sierpnia. O chłopcu z bardzo starej fotografii, Czytelni, Warszawa 2003, s. 158.

Piotrowski J., U Starego Doktora, „Antena”, 20(1938), s. 6. Cyt. za: M. Falkowska, Kalendarz życia, działalności i twórczości Janusza Korczaka, Nasza Księgarnia, Warszawa 1989, s. 326.

Skiwski E., Nie szargać świętości! Odpowiedź p. B. Hertzowi, „Antena” 43(1935). Cyt. za: J. Korczak, Dzieła, t. XI/1, dz. cyt., s. 458.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142