Opublikowane: 2020-01-16

Dementagogy: Non-pharmacological Forms of Support for People with Dementia

Małgorzata Banasiak , Agata Wołowska
Forum Pedagogiczne
Dział: Colloquia
https://doi.org/10.21697/fp.2019.2.45

Abstrakt

Artykuł przedstawia stosunkowo nowy dział pedagogiki – dementagogikę.Celem poznawczym artykułu jest wskazanie nowych obszarów badań w zakresie pedagogiki specjalnej, odnoszących się do dementagogiki. Starzenie się społeczeństw stawia nowe wyzwanie przed naukowcami, także z zakresu pedagogiki. Pomoc osobom z demencją należy do wyjątkowych wyzwań, a także jest ogromną szansą na znalezienie niefarmakologicznych sposobów pomocy. Głównym celem dementagogiki jest towarzyszenie osobie z demencją w procesie bolesnego rozstania ze sobą i wspieranie tej osoby w trudnym procesie choroby. W artykule znajdują się wybrane niefarmakologiczne metody wspierania pacjentów z otępieniem, takie jak terapia poznawcza, rehabilitacja, terapia reminiscencyjna, muzykoterapia, relaksacja, terapia walidacyjna, terapia zajęciowa i ruchowa, terapia środowiskowa.

Słowa kluczowe:

dementagogika; geragogika specjalna; otpienie; pomoc osobom starszym; Alzheimer; terapia; niefarmakologiczne metody wsparcia

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Banasiak, M. ., & Wołowska , A. . (2020). Dementagogy: Non-pharmacological Forms of Support for People with Dementia. Forum Pedagogiczne, 9(2/2), 283–296. https://doi.org/10.21697/fp.2019.2.45

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.