Data publikacji : 2020-01-16

Dementagogy: Non-pharmacological Forms of Support for People with Dementia

Dział: Colloquia

Abstrakt

Artykuł przedstawia stosunkowo nowy dział pedagogiki – dementagogikę.Celem poznawczym artykułu jest wskazanie nowych obszarów badań w zakresie pedagogiki specjalnej, odnoszących się do dementagogiki. Starzenie się społeczeństw stawia nowe wyzwanie przed naukowcami, także z zakresu pedagogiki. Pomoc osobom z demencją należy do wyjątkowych wyzwań, a także jest ogromną szansą na znalezienie niefarmakologicznych sposobów pomocy. Głównym celem dementagogiki jest towarzyszenie osobie z demencją w procesie bolesnego rozstania ze sobą i wspieranie tej osoby w trudnym procesie choroby. W artykule znajdują się wybrane niefarmakologiczne metody wspierania pacjentów z otępieniem, takie jak terapia poznawcza, rehabilitacja, terapia reminiscencyjna, muzykoterapia, relaksacja, terapia walidacyjna, terapia zajęciowa i ruchowa, terapia środowiskowa.

Słowa kluczowe

dementagogika; geragogika specjalna; otpienie; pomoc osobom starszym; Alzheimer; terapia; niefarmakologiczne metody wsparcia


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

pdf

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Czasopismo „Forum Pedagogiczne” zapewnia bezpłatny dostęp do wszystkich opublikowanych tekstów zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy.

Wszystkie teksty opublikowane na stronie czasopisma od tomu 10 numeru 1 z 2020 roku są udostępniane w ramach sublicencji Creative Commons. UZNANIE AUTORSTWA – NA TYCH SAMYCH WARUNKACH (BY-SA) 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Każdy użytkownik internetu może dzielić się utworem – kopiować i rozpowszechniać go na wszelkie sposoby w dowolnym celu, a także rozpowszechniać utwory zależne (opracowania powstałe w oparciu o utwór) jednak tylko na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2020 rokiem prawa autorskie są zastrzeżone.

Redakcja zachęca autorów do udostępniania opublikowanych artykułów w otwartych repozytoriach oraz portalach naukowych z podaniem źródła oraz identyfikatora DOI.

Autorzy, których teksty zostały przyjęte do publikacji, podpisują umowę o nieodpłatne przeniesienie praw autorskich do dzieła.

Czasopismo nie pobiera od autorów żadnych opłat związanych z procedurą przesyłania i redagowania tekstów.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie