Data publikacji : 2016-11-13

Miejsce chrześcijaństwa w szwedzkiej szkole podstawowej. Zarys historyczny i współczesny dyskurs społeczny

Ewa Teodorowicz-HellmanDział: Artykuły i rozprawy

Abstrakt

Autorka ukazuje, w jaki sposób w perspektywie czasowej zmieniało się miejsce chrześcijaństwa w programach nauczania szwedzkiej szkoły podstawowej. Przedstawiona analiza wskazuje, że przedmiot religia z katechezy Lutra stał się nauką o religiach światowych i lekcjami o problematyce etycznej. O charakterze przedmiotu i jego treściach decydować zdaje się nie tylko daleko posunięta w Szwecji laicyzacja i sekularyzacja, ale też w znacznym stopniu rozwój społeczeństwa szwedzkiego w kierunku wielokulturowości i relatywizmu. Religia i wiara coraz bardziej stają się w Szwecji jedynie sprawą prywatną. Prezentowany dyskurs społeczny na temat tradycji religijnych w działalności współczesnej szwedzkiej szkoły ukazuje, jak pewne ugrupowania starają się wyeliminować z edukacji wszelkie elementy chrześcijańskie, nie zawsze zdając sobie sprawę z tego, że są one integralną częścią szwedzkiej kultury.

Słowa kluczowe

Szwecja ; szwedzka szkoła ; programy nauczania ; chrześcijaństwo ; dyskurs o religii w szkole ; religia w Szwecji ; obiektywizm w nauczaniu religii ; etyka


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Test


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie