Sposoby skutecznej komunikacji nauczyciela z uczniem

Małgorzata Gołębiowska

Abstrakt


W artykule przedstawiono sposoby skutecznej komunikacji interpersonalnej między uczniem a nauczycielem. Wskazano na czynniki, które są nieodzownym elementem w procesie porozumiewania się. Każdy z nas może działać według przedstawionych poniżej schematów, jak również odnaleźć taki model komunikacji, w którym będzie czuł się najlepiej. W procesie komunikacji ważne jest również to, jakim stylem i sposobem wychowania kierują się wychowawcy, gdyż ma to niesamowity wpływ na rozwój psychiczny i społeczny każdego ucznia.

Słowa kluczowe


komunikacja interpersonalna, porozumiewanie się, zakłócenia w komunikacji, wychowanie, nauczyciel, uczeń

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Hamer H., Rozwój umiejętności społecznych. Jak skutecznie dyskutować i współpracować, Wydawnictwo Veda, Warszawa 1999.

Kojsa W., Procesy komunikacyjne w szkole, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2001.

Łobocki M., W trosce o wychowanie w szkole, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007.

Maliszewski W.J., Komunikowanie społeczne w edukacji. Dyskurs nad rolą komunikowania, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006.

Maliszewski W. J., Komunikacja społeczna a wartości w edukacji. Nowe znaczenie i sytuacje. Humanistyczne (i inne) konteksty komunikowania się i ja w obszarze wartości wewnątrz edukacji, tom I, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.

Pilch T., Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, tom II; Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2003.

Pomykało W., Encyklopedia Pedagogiczna, wyd. Fundacja Innowacja, Warszawa 1993.

Porayski-Pomsta J., Umiejętnośc i komunikacyjne i językowe dzieci w wieku przedszkolnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1993.

Sufa B., Komunikacja niewerbalna. O porozumiewaniu się nauczycieli i uczniów w edukacji wczesnoszkolnej, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2008.

Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I poziomie edukacyjnym (Raport tematyczny z badania), Instytut Badań Edukacyjnych 2012.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142