Opublikowane: 2016-11-15

Rola identyfikacji w procesie integracji młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w społeczeństwie

ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА КЛОПОТА
Forum Pedagogiczne
Dział: Colloquia
https://doi.org/10.21697/fp.2014.2.06

Abstrakt

W artykule zaprezentowano rolę identyfikacji w procesie społecznej integracji młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wyniki pracy podzielono na dwie części. W pierwszej dokonano charakterystyki relacji panujących w szkole ponadgimnazjalnej dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W drugiej części opisano społeczną i psychologiczną adaptację osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do środowiska młodzieży.
Dowiedziono, że stereotypowe postrzeganie młodego człowieka przez innych jako „niepełnosprawnego” utrwala jego negatywne spojrzenie na otaczający go świat i ludzi. Natomiast identyfikacja z osobowymi przykładami pozytywnych doświadczeń ma dodatni wpływ na zamierzoną integrację w ramach społeczności młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Upatruje się w tym sposób na budowanie poczucia własnej wartości, wiary w siebie, umacnianie kontaktów społecznych, samorealizację i osiągnięcie społecznego sukcesu młodych ludzi.

Słowa kluczowe:

młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, adaptacja, integracja, pozytywny obraz, samorealizacja, sukces społeczny

Pobierz pliki

Zasady cytowania

КЛОПОТА, О. А. (2016). Rola identyfikacji w procesie integracji młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w społeczeństwie. Forum Pedagogiczne, 4(2), 73–80. https://doi.org/10.21697/fp.2014.2.06

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.