Opublikowane: 2016-11-15

Nowe trendy w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK) w edukacji wyższej na świecie

Arkadiusz Durasiewicz , Wojciech Henryk Duranowski , Tomasz Barszczewski
Forum Pedagogiczne
Dział: Kronika
https://doi.org/10.21697/fp.2014.2.10

Abstrakt

Artykuł przedstawia najnowsze kierunki rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnej w edukacji wyższej na świecie, a także prognozę na najbliższe lata. Niektóre
z przedstawionych idei są obecne w formie szczątkowej w Polsce, natomiast większość z nich nie jest aktualnie stosowana w szkolnictwie wyższym w Polsce. Wykorzystanie TIK wraz
z systemami kształcenia na odległość (KnO) jest jednym z najważniejszych wyzwań polskiego szkolnictwa wyższego. W artykule autorzy omawiają trendy TIK w edukacji wyższej podejmowane przez czołowe ośrodki uniwersyteckie na świecie m.in.: mobile learning, internet rzeczy (ang. Internet of Things), poszerzona rzeczywistość (ang. augmented reality, AR) oraz open-source learning. Autorzy zastosowali metodologie studiów przypadku (case-studies) do opisania innowacyjnych praktyk implementacji TIK w szkolnictwie wyższym wraz z wnioskami praktycznymi dla polskich uczelni. Autorzy wprowadzają również koncepcje uniwersytetu XXI wieku, tzw. uczelni brokeringowej – jako nowej nieistniejącej jeszcze formy, która wyłoni się na styku zastosowania m-learningu, open-source learningu oraz MOOCs (ang. massive online open-courses), czyli masowych otwartych kursów internetowych.

Słowa kluczowe:

m-learning, poszerzona rzeczywistość, TIK, open-source learning, MOOC, internet rzeczy, uczelnia brokeringowa

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Durasiewicz, A., Duranowski, W. H., & Barszczewski, T. (2016). Nowe trendy w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK) w edukacji wyższej na świecie. Forum Pedagogiczne, 4(2), 133–144. https://doi.org/10.21697/fp.2014.2.10

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.