Opublikowane: 2016-11-15

Konsekwencje restrukturyzacji krakowskiego szkolnictwa dla szkół specjalnych oraz integracyjnych (głos w dyskusji)

Agnieszka Wątorek
Forum Pedagogiczne
Dział: Kronika
https://doi.org/10.21697/fp.2014.2.12

Abstrakt

Artykuł dotyczy bieżących problemów reorganizacji sieci szkół w Polsce na przykładzie Krakowa. Autorka odsłania kulisy działań podejmowanych przez władze samorządowe w celu likwidacji i przekształcania szkół, również specjalnych.
Okazuje się, że obok czynników obiektywnych, takich jak niż demograficzny oraz migracje ludności istnieją jeszcze inne – ukryte przesłanki dla restrukturyzacji szkolnictwa. Zbyt często – zdaniem autorki – przy rozstrzyganiu o dalszych losach poszczególnych placówek biorą górę względy ekonomiczne. Tymczasem wysoka jakość edukacji wymaga nie tylko zaangażowania wykwalifikowanych nauczycieli i opracowywania jak najlepszych programów nauczania, ale też odpowiednich nakładów finansowych.
Autorka zwraca uwagę na fakt, że oceniając funkcjonalność szkół, nie powinno się przykładać tej samej miary do placówek ogólnodostępnych i specjalnych, bowiem te drugie już na wstępie odpadają z rankingów popularności. Stąd porównywanie kosztów oraz efektywności kształcenia w szkołach różnego typu bez uwzględnienia specyfiki tych przeznaczonych dla dzieci o zaburzonym rozwoju wydaje się poważnym błędem, którego skutki mogą odczuć najboleśniej uczniowie niepełnosprawni.

Słowa kluczowe:

problemy szkół, reorganizacja szkolnictwa, niepełnosprawność

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Wątorek, A. (2016). Konsekwencje restrukturyzacji krakowskiego szkolnictwa dla szkół specjalnych oraz integracyjnych (głos w dyskusji). Forum Pedagogiczne, 4(2), 151–160. https://doi.org/10.21697/fp.2014.2.12

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.