Co to znaczy "nauczyć filozofii"?

Tomasz Niemirowski

Abstrakt


Artykuł dotyczy problemu tego, na czym polega nauczanie filozofii i jak powinno się je prowadzić. Autor twierdzi, że nauczyciel filozofii winien mówić nie o filozofii, lecz o rzeczywistości. W związku z tym nauczania filozofii nie można ograniczać do zapoznawania z historią filozofii. W nauczaniu tym trzeba łączyć podejście problemowe z doktrynalnym, to znaczy wykład filozofii powinien być zestawem odpowiedzi na najważniejsze pytania filozoficzne ze szczególnym uwzględnieniem tych, do których wykładowca jest najbardziej przekonany. Prezentacja tych poglądów oraz dyskusja nad nimi ze studentami wydaje się być najlepszym sposobem nauczania filozofii. W ten sposób student otrzymuje spójny i logiczny obraz rzeczywistości, co jest celem nauczania w ogóle.

Słowa kluczowe


Słowa kluczowe: nauczanie

Pełny tekst:

PDF PDF

Bibliografia


Bereiter C. (2002). The Knowing Mind. W: Bereiter C. Education and Mind in the Knowledge Age., dostępny na: http://www.observetory.com/carlbereiter/ (otwarty: 31.09.2006).

Bogusz-Bołtuć E. D. (2014). Czy można nauczyć filozofii? W: Mroczkiewicz P., Kamińska W. (red.). Jak uczyć, by nauczyć filozofii? Refleksje akademików i praktyków. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Darowski R. (2010). Jak wykładać filozofię człowieka? W: Janeczek S. (red.). Dydaktyka filozofii. Tom I. Antropologia. Lublin: Wydawnictwo KUL, s. 285-286.

Gondek A. (2014). Korelacja filozofii z przedmiotami nauczania w szkole średniej. Idea nauczania holistycznego. W: Mroczkiewicz P., Kamińska W. (red.). Jak uczyć, by nauczyć filozofii? Refleksje akademików i praktyków. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Jan Paweł II. (2005). Fides et ratio. W: Encykliki Ojca świętego Jana Pawła II. Kraków: Znak.

Kołodziński P. (2014). Nauczanie etyki w świetle podstawy programowej z filozofii. W: Mroczkiewicz P., Kamińska W. (red.). Jak uczyć, by nauczyć filozofii? Refleksje akademików i praktyków. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum, historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości, ekonomia w praktyce, wychowanie do życia w rodzinie, etyka, filozofia, W: Podstawa programowa z komentarzami, dostępny na: http://adam-grobler.w.interia.pl/PodstProgKomHistSpo%B3.pdf (otwarty 13.11.2014).

Soin M. (2014). O możliwych kierunkach nauczania filozofii. „Filozofia i nauka. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne”, tom 2, dostępny na: http://filozofiainauka.ifispan.waw.pl/wp-content/uploads/2014/08/Soin_47-64.pdf (otwarty 13.11.2014).

Tomasik A. (2014). …Żeby nie ogłupieć, czyli czego oczekują uczniowie od lekcji filozofii w szkole. W: Mroczkiewicz P., Kamińska W. (red.). Jak uczyć, by nauczyć filozofii? Refleksje akademików i praktyków. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Wehler J. (1998). Zarys racjonalnego obrazu świata. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Wojcieszek K. A. (2014). Współczesna filozofia człowieka. Propozycje metod nauczania w perspektywie realizacji podstawy programowej. W: Mroczkiewicz P., Kamińska W. (red.). Jak uczyć, by nauczyć filozofii? Refleksje akademików i praktyków. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Wojtysiak J. (2007). Filozofia i życie. Kraków: Znak.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142