Czynnik metrorytmiczny i melodyczny z zapamiętywanie informacji. Badanie eksperymentalne

Ludwika Konieczna-Nowak, Grażyna Dzwonkowska

Abstrakt


Niniejszy artykuł prezentuje przebieg i rezultaty badania eksperymentalnego, którego celem było sprawdzenie, czy element muzyczny, w postaci czynnika metrorytmicznego i melodycznego, wpłynie na trafność zapamiętywania przypadkowych ciągów cyfr przez dzieci w wieku szkolnym. Biorące udział w badaniu dzieci (n=33) przypisane zostały losowo do trzech grup. Zadanie postawione przed nimi dotyczyło zapamiętania ciągu przypadkowych cyfr i odnotowania ich w odpowiedniej kolejności. Forma prezentacji informacji do zapamiętania różniła się między grupami: 1) odczyt, 2) zrytmizowany odczyt, 3) śpiew. Analiza wariancji nie wykazała istotnych statystycznie różnic między osiągnięciami grup w zakresie dekodowania podawanych treści, opis ilościowy sugeruje jednak trend na korzyść umuzycznionych form prezentacji.

Słowa kluczowe


zapamiętywanie informacji przez dzieci, czynnik metrorytmiczny, czynnik melodyczny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Calvert S., Tart T. (1993). Song versus verbal forms for very-long-term, long-term, and short-term verbatim recall. „Journal of Applied Developmental Psychology”, 14(2), s. 245-260.

Chazin S., Neuschatz J. (1990). Using a mnemonic to aid in the recall of unfamiliar information. „Perceptual and Motor Skills”, 71, s. 1067-1071.

Deutsch D. (1978). Pitch memory: An advantage for the lefthanded. „Science”, 199, s. 559-560.

Gfeller K. (1983). Musical mnemonics as an aid to retention with normal and learning disabled students. „Journal of Music Therapy”, 20(4), s. 179-189.

Hayes O. (2009). The use of melodic and rhythmic mnemonics to improve memory and recall in elementary students in the content areas. San Rafael: School of Education Dominican University of California.

Jagodzińska M. (2013). Psychologia pamięci. Badania, teorie, zastosowania. Gliwice: Wydawnictwo Helion.

McElhinney M., Annett J. (1996). Pattern of efficacy of a musical mnemonic on recall of familiar words over several presentations. „Perceptual and Motor Skills”, 82, s. 395-400.

Müllensiefen D. Wiggins G. (2011). Sloboda and Parker’s recall paradigm for melodic memory: a new, computational perspective. W: Deliege I., Davidson J. (red.). Music and the Mind: Essays in honour of John Sloboda . Oxford: Oxford University Press.

Phelps E. (2004). Human emotions and memory: interactions of the amygdale and hippocampal complex. „Current Opinion in Neurobiology”, 14, s. 198-202.

Pindale A. (2013). The Effect of Musical Mnemonics and Musical Training on Word Recall. Open Access Theses. Paper 439, dostępny na: http://scholarlyrepository.miami.edu/oa_theses.

Rainey D., Larsen J. (2002). The effect of familiar melodies on initiallearning and long-term memory for unconnected text. „Music Perception”, 20, s. 173-186.

Roden I., Grube D., Bongart S. Kreutz, G. (2013). Does music training enhance working memory performance? Findings from a quasi-experimental longitudinal study. „Psychology of Music March”, 42(2), s. 284-298.

Schulze K., Koelsch S. (2012). Working memory for speech and music. „Annals of the New York Academy of Science”, 1252, s. 229-236.

Silverman M.J. (2007). The effect of paired pitch, rhythm, and speech on working memory as measured by sequential digit recall. „Journal of Music Therapy”, 44, s. 415-427.

Silverman M. (2010). The effect of pitch, rhythm, and familiarity on working memory and anxiety as measured by digit recall performance. „Journal of Music Therapy”, 47(1), s. 70-83.

Silverman, M. (2012). Effects of melodic complexity and rhythm on working memory as measured by digit recall performance. „Music and Medicine”, 4(1), s. 22-27.

Sims W. (2008). Music and word recall: The strength of familiar melodies as mnemonic devices. Columbus: The Ohio State University.

Thompson L., Yankeelov M. (2012). Music and the phonological loop. Proceedings of the 12th International Conference on Music Perception and Cognition.

Wallace W. (1994). Memory for music: Effect of melody on recall of text. „Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory and Cognition”, 20(6), s. 1471-1485.

Wolfe D., Hom C. (1993). Use of melodies as structural prompts for learning and retention of sequential verbal information by preschool students. „Journal of Music Therapy”, 30(2), s. 100-118.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142