Data publikacji : 2016-11-19

Rola działań proekologicznych w kształtowaniu świadomości ekologicznej

Anna Strumińska-DoktórDział: Dział tematyczny

Abstrakt

Poziom świadomości w zakresie ochrony środowiska wśród studentów nie jest wystarczający. Mimo że opisywane badania przeprowadzone zostały w odstępie 11 lat, nie zmienił się on w stopniu oczekiwanym, a w niektórych obszarach nastąpił nawet spadek podejmowanych działań proekologicznych. Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw możliwe jest tylko w toku edukacji ekologicznej i obszernego informowania na temat stanu i potrzeb środowiska oraz działań prośrodowiskowych prowadzonych w najbliższym i dalszym otoczeniu. Stan wiedzy studentów wskazuje na konieczność podjęcia natychmiastowych kroków, by wpłynąć na zasób informacji będących bazą do rozpoczęcia kształtowania świadomości prośrodowiskowej. Świadoma ekologicznie jednostka będzie w codziennym życiu działała w sposób przyjazny dla środowiska i dokonywała wyborów, które nie będą środowisku szkodziły. Przedstawione wyniki badań wskazują na konieczność intensywnej edukacji ekologicznej oraz weryfikacji skuteczności działań różnych instytucji w tym zakresie.

Słowa kluczowe

świadomość proekologiczna ; edukacja ekologiczna


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Test


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie