Data publikacji : 2016-11-19

Przedsięwzięcia proekologiczne w poradnictwie zawodowym. Na przykładzie programów oferowanych przez NFOŚiGW

Aneta KlementowskaDział: Dział tematyczny

Abstrakt

Z uwagi na zagrożenia wynikające z zanieczyszczenia środowiska naturalnego, które odczuwane są obecnie, a jeszcze bardziej dadzą o sobie znać w przyszłości, zasadne jest informowanie społeczeństwa, na różnych szczeblach działalności, o konieczności (oraz możliwościach) dbania o naszą planetę. W artykule poruszono stosunkowo nowe zagadnienie wdrożenia w poradnictwie zawodowym działań o charakterze proekologicznym. Z uwagi na zamienne stosowanie w języku potocznym pewnych kluczowych (z punktu widzenia niniejszego opracowania) pojęć, w pierwszej części dokonano wyjaśnień terminologicznych, w drugiej zaś zaprezentowano przykładowe przedsięwzięcia proekologiczne, które można podjąć w ramach działań poradniczych – w artykule skoncentrowano się na programach oferowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Słowa kluczowe

poradnictwo zawodowe ; ekologia ; ochrona środowiska ; zrównoważony rozwój ; przedsięwzięcia proekologiczne ; Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Test


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie