Obraz ojca w grupie kulturowej

Piotr Nowakowski

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/fp.2016.2.40

Abstrakt


W artykule podjęto kwestię obrazu ojca w grupie kultowej, którą za Randallem Wattersem określono mianem rodziny poszerzonej. Przyczyn nadużyć występujących w takiej grupie poszukuje się w figurze ojca, który jest liderem ugrupowania i którego pozycja ulega wzmocnieniu, gdy swe działania uzasadnia autorytetem Boga. Następnie zarysowano problem wejścia sekty w rolę niby-rodziny, co sprowadza się do przejęcia przez grupę kultową ról rodzinie przynależnych. Jak to działa w Polsce, zilustrowano na przykładzie doświadczeń Sebastiana Kellera w sekcie Niebo. Ponadto zasygnalizowano problem degradacji rodziców, w tym ojca, do kategorii średniej klasy kierowniczej, wobec której oczekuje się, że będzie wypełniała polecenia lidera, nawet jeśli bywają one sprzeczne z instynktem rodzicielskim. Na koniec autor zadał pytanie o skuteczne antidotum przeciw nieuprawnionym wpływom rodziny poszerzonej, dostrzegając je zwłaszcza w odbudowie etosu ojca, ale i w rozsądnie realizowanej misji informacyjnej na temat sekt ze strony mediów czy czynników oświatowych.

Słowa kluczowe


grupa kultowa, rodzina poszerzona, obraz ojca, Bóg

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Augustyn J. (2003). Ojcostwo. Aspekty pedagogiczne i duchowe. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Borrow R. Father images in cults: post #1, dostępny na: http://www.christianrecovery.com/spabuse/mybb/showthread.php?tid=3971 (otwarty 5.08.2016).

Frankowiak J.K. (2008). Jonestown: życie i śmierć członków Świątyni Ludu. „Sekty i Fakty”, nr 2 (35), s. 32–34.

Hassan S. (1988). Combatting cult mind control. Rochester: Park Street Press.

Hassan S. (1997). Psychomanipulacja w sektach, tłum. E. Bladowska, M. Dynkowski. Łódź: Ravi.

Hassan S. (2000). Releasing the bonds. Empowering people to think for themselves. Somerville: Freedom of Mind Press.

Jacobs J.L. (1989). Divine disenchantment: deconverting from new religions. Bloomington: Indiana University Press.

Keller S. (2011). Pięć lat w sekcie Niebo. Tychy: Maternus Media.

Kowalczyk J.R. (2007). Dużo premier młodych twórców. „Rzeczpospolita”, nr 198, s. A16.

Libiszowska-Żółtkowska M. (1997). Wstęp. Eileen Barker i nowe ruchy religijne. W: Barker E., Nowe ruchy religijne, tłum. T. Kunz. Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos”, s. 7–26.

Martin P.R. (1993). Post-cult recovery: assessment and rehabilitation. W: Langone M.D. (red.). Recovery from cults: help for victims of psychological and spiritual abuse. New York: W.W. Norton, s. 203–231.

Mroczkowski I. (1999). Mężczyzna – mąż – ojciec. „Studia Płockie”, t. 27, s. 85–97.

Nowakowski P.T. (2013). Urban legends and other misconceptions concerning the threats cults pose. „ICSA Today”, nr 4, t. 1, s. 6–9.

Oleszkowicz A. (2002). Zniewoleni na własne życzenie. „Charaktery”, nr 3, s. 40–41.

Porada A. (2008). Zatruta utopia. W osadzie zbudowanej wśród gujańskiej dżungli przez wspólnotę zwaną Świątynią Ludu było ponad 900 osób. 30 lat temu ich przywódca Jim Jones zadecydował, że wszyscy muszą natychmiast umrzeć. „Polityka”, nr 49, s. 93–95.

Sadecki J. (2007). Teksty z blogów, reportaże i skok w czasy romantyzmu. „Rzeczpospolita”, nr 216, s. A16.

Singer M.T. (2003). Cults in our midst. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.

Thibodeau D., Whiteson L. (1999). A place called Waco: a survivor’s story. New York: PublicAffairs.

Watters R. Father images in cults: why they have so much control, dostępny na: http://freeminds.org/psych/fatherimages.htm (otwarty 5.08.2016).

Whitsett D.P., Kent S.A. (2003). Cults and families. „Families in Society”, t. 84, nr 4, s. 491–502.

Wright S.A. (1983). Defection from new religious movements: a test of some theoretical propositions. W: Bromley D.G., Richardson J.T. (red.). The brainwashing/deprogramming controversy. New York: Edwin Mellen Press, s. 106–121.

Zimbardo P.G. (2007). What messages are behind today’s cults? W: Nowakowski P.T. (red.). The phenomenon of cults from a scientific perspective. Cracow: Dom Wydawniczy Rafael, s. 25–30.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142