Data publikacji : 2016-11-19

Edukacja w islamie oraz obecny kształt wychowania religijnego i moralnego w Turcji

Hasan ÜnderDział: Colloquia

Abstrakt

Poniższy tekst został wygłoszony w dniu 19 listopada 2015 roku jako wykład otwarty na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Charakteryzując problematykę edukacji w islamie, a w szczególności wychowania moralnego, autor podzielił swoje wystąpienie na następujących siedem części: (1) podstawowe źródła Islamu, (2) główne cechy edukacji w islamie, (3) rozejście się drogi kultury i edukacji w następstwie procesu okcydentalizacji Imperium Ottomańskiego, (4) radykalna sekularyzacja w okresie Wczesnej Republiki, (5) przywrócenie edukacji religijnej pod rządami demokracji wielopartyjnej; (6) ostatnie trzynaście lat pod rządami AKP, partii mającej korzenie w tradycji islamskiej, oraz (7) podsumowanie i kilka uwag.

Słowa kluczowe

Turcja ; islam ; wychowanie moralne i religijne


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Test


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie