Edukacja w islamie oraz obecny kształt wychowania religijnego i moralnego w Turcji

Hasan Ünder

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/fp.2016.2.42

Abstrakt


Poniższy tekst został wygłoszony w dniu 19 listopada 2015 roku jako wykład otwarty na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Charakteryzując problematykę edukacji w islamie, a w szczególności wychowania moralnego, autor podzielił swoje wystąpienie na następujących siedem części: (1) podstawowe źródła Islamu, (2) główne cechy edukacji w islamie, (3) rozejście się drogi kultury i edukacji w następstwie procesu okcydentalizacji Imperium Ottomańskiego, (4) radykalna sekularyzacja w okresie Wczesnej Republiki, (5) przywrócenie edukacji religijnej pod rządami demokracji wielopartyjnej; (6) ostatnie trzynaście lat pod rządami AKP, partii mającej korzenie w tradycji islamskiej, oraz (7) podsumowanie i kilka uwag.

Słowa kluczowe


Turcja, islam, wychowanie moralne i religijne

Pełny tekst:

PDF (English)

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142