Data publikacji : 2020-05-11

Nauczycielski obraz młodszego ucznia na progu czwartej klasy

Dział: Dział tematyczny

Abstrakt

W artykule zaprezentowano wyniki badań fenomenograficznych, których przedmiotem są oczekiwania polonistów wobec ucznia w młodszym wieku, rozpoczynającego edukację w systemie przedmiotowym. Celem badania było dotarcie do przyjętego przez respondentki obrazu ucznia, będącego elementem ich indywidualnych teorii nauczycielskich, przekładającym się na praktykę nauczycielską, warunkującą adaptację czwartoklasistów, którzy w wieku sześciu lat rozpoczęli naukę w szkole.Przedstawione wyniki badań wskazują na to, że na obraz ucznia klasy czwartej – bez względu na wiek – składają się jego braki, których uzupełnianie będzie zadaniem nauczycieli. Wyniki badań ujawniają również, żeobniżenie wieku czwartoklasisty wzmaga tendencję usilnego postrzegania ucznia przez pryzmat jego niedoskonałości.

Słowa kluczowe

obraz ucznia; edukacja wczesnoszkolna; edukacja przedmiotowa; młodszy wiek; model deficytów


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Kupiec, M. (2020). Nauczycielski obraz młodszego ucznia na progu czwartej klasy. Forum Pedagogiczne, 10(1). https://doi.org/10.21697/fp.2020.1.04

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Czasopismo „Forum Pedagogiczne” zapewnia bezpłatny dostęp do wszystkich opublikowanych tekstów zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy.

Wszystkie teksty opublikowane na stronie czasopisma od tomu 10 numeru 1 z 2020 roku są udostępniane w ramach sublicencji Creative Commons. UZNANIE AUTORSTWA – NA TYCH SAMYCH WARUNKACH (BY-SA) 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Każdy użytkownik internetu może dzielić się utworem – kopiować i rozpowszechniać go na wszelkie sposoby w dowolnym celu, a także rozpowszechniać utwory zależne (opracowania powstałe w oparciu o utwór) jednak tylko na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2020 rokiem prawa autorskie są zastrzeżone.

Redakcja zachęca autorów do udostępniania opublikowanych artykułów w otwartych repozytoriach oraz portalach naukowych z podaniem źródła oraz identyfikatora DOI.

Autorzy, których teksty zostały przyjęte do publikacji, podpisują umowę o nieodpłatne przeniesienie praw autorskich do dzieła.

Czasopismo nie pobiera od autorów żadnych opłat związanych z procedurą przesyłania i redagowania tekstów.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie