Data publikacji : 2020-05-28

Początkujący nauczyciel przedszkola we wspólnocie zawodowej. Od niepewności ku pełnemu uczestnictwu w socjokulturowych praktykach

Dział: Dział tematyczny

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie społecznego wymiaru uczenia się profesji przez początkującego nauczyciela przedszkola, wagi, jaką w tym procesie może zajmować uczestniczenie w socjokulturowych praktykach wspólnoty. Autorka rozwija tezę, iż jedynie partycypacja nowicjusza w działaniach wspólnoty nauczycieli prowadzi do stopniowego stawania się nauczycielem. W pierwszej kolejności omówione jest podstawowe dla rozważań pojęcie wspólnoty postrzeganej w optyce kulturowej, ze zwróceniem uwagi na dwa wymiary: współpracę i zaufanie. Następnie podjęty jest wątek zaangażowania się nowicjusza w sprawy wspólnoty, odnajdywania w niej swojego miejsca. Na zakończenie omówiona jest rola tworzenia sieci wsparcia umożliwiającej nowicjuszowi partycypację w dyskursie na temat podejmowanych aktywności.

Słowa kluczowe

początkujący nauczyciel; wspólnota nauczycieli; socjalizacja nauczycieli; kultura przedszkola; edukacja przedszkolna


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Test


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie