Data publikacji : 2020-05-28

Początkujący nauczyciel przedszkola we wspólnocie zawodowej. Od niepewności ku pełnemu uczestnictwu w socjokulturowych praktykach

Dział: Dział tematyczny

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie społecznego wymiaru uczenia się profesji przez początkującego nauczyciela przedszkola, wagi, jaką w tym procesie może zajmować uczestniczenie w socjokulturowych praktykach wspólnoty. Autorka rozwija tezę, iż jedynie partycypacja nowicjusza w działaniach wspólnoty nauczycieli prowadzi do stopniowego stawania się nauczycielem. W pierwszej kolejności omówione jest podstawowe dla rozważań pojęcie wspólnoty postrzeganej w optyce kulturowej, ze zwróceniem uwagi na dwa wymiary: współpracę i zaufanie. Następnie podjęty jest wątek zaangażowania się nowicjusza w sprawy wspólnoty, odnajdywania w niej swojego miejsca. Na zakończenie omówiona jest rola tworzenia sieci wsparcia umożliwiającej nowicjuszowi partycypację w dyskursie na temat podejmowanych aktywności.

Słowa kluczowe

początkujący nauczyciel; wspólnota nauczycieli; socjalizacja nauczycieli; kultura przedszkola; edukacja przedszkolna


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Grochowalska , M. (2020). Początkujący nauczyciel przedszkola we wspólnocie zawodowej. Od niepewności ku pełnemu uczestnictwu w socjokulturowych praktykach. Forum Pedagogiczne, 10(1). https://doi.org/10.21697/fp.2020.1.10

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Czasopismo „Forum Pedagogiczne” zapewnia bezpłatny dostęp do wszystkich opublikowanych tekstów zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy.

Wszystkie teksty opublikowane na stronie czasopisma od tomu 10 numeru 1 z 2020 roku są udostępniane w ramach sublicencji Creative Commons. UZNANIE AUTORSTWA – NA TYCH SAMYCH WARUNKACH (BY-SA) 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Każdy użytkownik internetu może dzielić się utworem – kopiować i rozpowszechniać go na wszelkie sposoby w dowolnym celu, a także rozpowszechniać utwory zależne (opracowania powstałe w oparciu o utwór) jednak tylko na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2020 rokiem prawa autorskie są zastrzeżone.

Redakcja zachęca autorów do udostępniania opublikowanych artykułów w otwartych repozytoriach oraz portalach naukowych z podaniem źródła oraz identyfikatora DOI.

Autorzy, których teksty zostały przyjęte do publikacji, podpisują umowę o nieodpłatne przeniesienie praw autorskich do dzieła.

Czasopismo nie pobiera od autorów żadnych opłat związanych z procedurą przesyłania i redagowania tekstów.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie