Data publikacji : 2020-05-28

Obraz szkolnej codzienności nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej

Dział: Dział tematyczny

Abstrakt

W artykule przedstawiono szkolną codzienność nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej z ich własnej perspektywy. W tym celu przeprowadzono swobodne wywiady z elementami narracji, zaś analizy i interpretacje uzyskanych danych dokonano zgodnie z paradygmatem interpretatywnym. Badane nauczycielki pomimo wyrażanego w swoich wypowiedziach niezadowolenia z odczuwanego przez nie braku docenienia (zarówno społecznego, jak i finansowego) podkreślają znaczenie korzyści z dokonanego wyboru swojej drogi zawodowej. Obcowanie z dziećmi, towarzyszenie im w ich rozwoju, wspieranie i uczenie ich stanowi najważniejsze źródło zadowolenia z wykonywanej pracy. To balansowanie pomiędzy słabym wynagrodzeniem, przerostem biurokracji, niejasnością oczekiwań społecznych a zachwytem nad dzieckiem, czerpaniem satysfakcji z możliwości własnego rozwoju oraz nieszablonowości buduje codzienność nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej.

Słowa kluczowe

nauczyciel; codzienność; satysfakcja z pracy


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Test


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie