Data publikacji : 2020-05-28

Obraz szkolnej codzienności nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej

Dział: Dział tematyczny

Abstrakt

W artykule przedstawiono szkolną codzienność nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej z ich własnej perspektywy. W tym celu przeprowadzono swobodne wywiady z elementami narracji, zaś analizy i interpretacje uzyskanych danych dokonano zgodnie z paradygmatem interpretatywnym. Badane nauczycielki pomimo wyrażanego w swoich wypowiedziach niezadowolenia z odczuwanego przez nie braku docenienia (zarówno społecznego, jak i finansowego) podkreślają znaczenie korzyści z dokonanego wyboru swojej drogi zawodowej. Obcowanie z dziećmi, towarzyszenie im w ich rozwoju, wspieranie i uczenie ich stanowi najważniejsze źródło zadowolenia z wykonywanej pracy. To balansowanie pomiędzy słabym wynagrodzeniem, przerostem biurokracji, niejasnością oczekiwań społecznych a zachwytem nad dzieckiem, czerpaniem satysfakcji z możliwości własnego rozwoju oraz nieszablonowości buduje codzienność nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej.

Słowa kluczowe

nauczyciel; codzienność; satysfakcja z pracy


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Sosnowska-Bielicz, E. (2020). Obraz szkolnej codzienności nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej. Forum Pedagogiczne, 10(1). https://doi.org/10.21697/fp.2020.1.11

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Czasopismo „Forum Pedagogiczne” zapewnia bezpłatny dostęp do wszystkich opublikowanych tekstów zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy.

Wszystkie teksty opublikowane na stronie czasopisma od tomu 10 numeru 1 z 2020 roku są udostępniane w ramach sublicencji Creative Commons. UZNANIE AUTORSTWA – NA TYCH SAMYCH WARUNKACH (BY-SA) 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Każdy użytkownik internetu może dzielić się utworem – kopiować i rozpowszechniać go na wszelkie sposoby w dowolnym celu, a także rozpowszechniać utwory zależne (opracowania powstałe w oparciu o utwór) jednak tylko na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2020 rokiem prawa autorskie są zastrzeżone.

Redakcja zachęca autorów do udostępniania opublikowanych artykułów w otwartych repozytoriach oraz portalach naukowych z podaniem źródła oraz identyfikatora DOI.

Autorzy, których teksty zostały przyjęte do publikacji, podpisują umowę o nieodpłatne przeniesienie praw autorskich do dzieła.

Czasopismo nie pobiera od autorów żadnych opłat związanych z procedurą przesyłania i redagowania tekstów.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie