Data publikacji : 2020-05-28

Nauczycielskie koncepcje doświadczeń edukacyjnych w kontekście edukacji muzycznej w klasach I–III. Rekonstrukcja fenomenograficzna

Dział: Dział tematyczny

Abstrakt

Prezentowany artykuł przedstawia wyniki badań jakościowych, mających na celu fenomenograficzną rekonstrukcję nauczycielskich koncepcji doświadczeń edukacyjnych w odniesieniu do edukacji muzycznej, realizowanej w klasach I–III. Część teoretyczna zawiera wprowadzenie w problematykę badawczą i podstawowe pojęcia związane z edukacją muzyczną w nauczaniu wczesnoszkolnym, a także poświęcona jest osobie i kompetencjom nauczyciela. Na część metodologiczną składają się informacje o fenomenografii jako podejściu badawczym i opis jej wykorzystania w przeprowadzonych badaniach. Część empiryczna to opis kategorii, w których badani nauczyciele doświadczają i konceptualizują proces edukacji muzycznej. Całość kończy dyskusja nad wynikami i wnioski pożyteczne w codziennej praktyce pedagogicznej.

Słowa kluczowe

nauczyciel; edukacja muzyczna; edukacja wczesnoszkolna; fenomenografia; koncepcje


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Test


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie