Data publikacji : 2020-05-28

Contemporary theories of teaching religion. Between tradition and modernity

Jarosław T. MichalskiDział: Colloquia

Abstrakt

The author attempted to present the following main theories of teaching religion: the theory of personality, theory of authenticity, theory of testimony, theory of the Holy Spirit, dialogue theory, proclamation theory and teaching theory. All of the theories with their obvious advantages, claim the broadly understood theory of teaching to be the most useful in the practical activities. The teaching theory contains the most important elements of other theories. It has a huge potential for explanation, thus becoming the essence of all theories of teaching religion. It ultimately determines the most effective model of practical activities that make up the process of modern religion teaching. This article refers directly to the paradigm of the theoretical teaching of religion and religious knowledge, while indirectly to the other paradigms, because the theory of teaching religion (like any other teaching theory) determines the type and quality of its practice.

Słowa kluczowe

teaching theory; religion; religious education; religiosity; a new paradigm for teaching religion


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Michalski, J. T. (2020). Contemporary theories of teaching religion. Between tradition and modernity. Forum Pedagogiczne, 10(1). https://doi.org/10.21697/fp.2020.1.14

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Czasopismo „Forum Pedagogiczne” zapewnia bezpłatny dostęp do wszystkich opublikowanych tekstów zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy.

Wszystkie teksty opublikowane na stronie czasopisma od tomu 10 numeru 1 z 2020 roku są udostępniane w ramach sublicencji Creative Commons. UZNANIE AUTORSTWA – NA TYCH SAMYCH WARUNKACH (BY-SA) 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Każdy użytkownik internetu może dzielić się utworem – kopiować i rozpowszechniać go na wszelkie sposoby w dowolnym celu, a także rozpowszechniać utwory zależne (opracowania powstałe w oparciu o utwór) jednak tylko na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2020 rokiem prawa autorskie są zastrzeżone.

Redakcja zachęca autorów do udostępniania opublikowanych artykułów w otwartych repozytoriach oraz portalach naukowych z podaniem źródła oraz identyfikatora DOI.

Autorzy, których teksty zostały przyjęte do publikacji, podpisują umowę o nieodpłatne przeniesienie praw autorskich do dzieła.

Czasopismo nie pobiera od autorów żadnych opłat związanych z procedurą przesyłania i redagowania tekstów.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie