Data publikacji : 2020-05-28

Ethical education in teacher studies – pilot study analysis

Dział: Colloquia

Abstrakt

The following text presents the results of pilot studies on the condition of the ethical preparation of students of teaching faculties. A thesis was put forward that ethical competences are to a certain extent a set of specific skills that can and should be acquired and practiced during university preparation for the teaching profession. 50 students were included in the pilot study conducted using the diagnostic survey method in a form of a questionnaire. The hypothesis that students believe in importance of high ethical competence in the teacher’s professional work was confirmed. Respondents indicated the changes required by university education in the discussed area and the desired transformations listed the need for solving practical problems in ethics classes. The project’s author assumes current deficiencies in the preparation of future teachers for the performance of their professional work are related to the methods, and partly also to the content provided during ethics courses at universities.

 

Słowa kluczowe

teacher education; ethics; ethical competence; higher education


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Pękala, J. L. (2020). Ethical education in teacher studies – pilot study analysis. Forum Pedagogiczne, 10(1). https://doi.org/10.21697/fp.2020.1.19

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Czasopismo „Forum Pedagogiczne” zapewnia bezpłatny dostęp do wszystkich opublikowanych tekstów zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy.

Wszystkie teksty opublikowane na stronie czasopisma od tomu 10 numeru 1 z 2020 roku są udostępniane w ramach sublicencji Creative Commons. UZNANIE AUTORSTWA – NA TYCH SAMYCH WARUNKACH (BY-SA) 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Każdy użytkownik internetu może dzielić się utworem – kopiować i rozpowszechniać go na wszelkie sposoby w dowolnym celu, a także rozpowszechniać utwory zależne (opracowania powstałe w oparciu o utwór) jednak tylko na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2020 rokiem prawa autorskie są zastrzeżone.

Redakcja zachęca autorów do udostępniania opublikowanych artykułów w otwartych repozytoriach oraz portalach naukowych z podaniem źródła oraz identyfikatora DOI.

Autorzy, których teksty zostały przyjęte do publikacji, podpisują umowę o nieodpłatne przeniesienie praw autorskich do dzieła.

Czasopismo nie pobiera od autorów żadnych opłat związanych z procedurą przesyłania i redagowania tekstów.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie