Data publikacji : 2020-05-28

Creative attitude of pedagogy students and its relationship with metalearning competence

Dział: Colloquia

Abstrakt

Theability to manage one’s own process of learning (metalearning) is necessary and required of nearly any professional. To develop this skill, you need to have the creative attitude, i.e., to be critical and reflective towards yourself as a learner. This applies even more to teachers, who do not only learn how to learn but should also be able to ensure their students proper conditions for learning this skill. On the other hand, as a person who prepares children and adolescents for creative life in the new millennium, a teacher should display a special level of creativity. The aim of the study presented in this article was to identify the relationship between the creative attitude and metalearning competence of first-year pedagogy students. The results of the study show a statistically significant relationship between the creative attitude and metalearning competence level of pedagogy students.

 


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Żak-Skalimowska, M. (2020). Creative attitude of pedagogy students and its relationship with metalearning competence. Forum Pedagogiczne, 10(1). https://doi.org/10.21697/fp.2020.1.22

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Czasopismo „Forum Pedagogiczne” zapewnia bezpłatny dostęp do wszystkich opublikowanych tekstów zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy.

Wszystkie teksty opublikowane na stronie czasopisma od tomu 10 numeru 1 z 2020 roku są udostępniane w ramach sublicencji Creative Commons. UZNANIE AUTORSTWA – NA TYCH SAMYCH WARUNKACH (BY-SA) 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Każdy użytkownik internetu może dzielić się utworem – kopiować i rozpowszechniać go na wszelkie sposoby w dowolnym celu, a także rozpowszechniać utwory zależne (opracowania powstałe w oparciu o utwór) jednak tylko na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2020 rokiem prawa autorskie są zastrzeżone.

Redakcja zachęca autorów do udostępniania opublikowanych artykułów w otwartych repozytoriach oraz portalach naukowych z podaniem źródła oraz identyfikatora DOI.

Autorzy, których teksty zostały przyjęte do publikacji, podpisują umowę o nieodpłatne przeniesienie praw autorskich do dzieła.

Czasopismo nie pobiera od autorów żadnych opłat związanych z procedurą przesyłania i redagowania tekstów.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie