Opublikowane: 2020-07-18

Znaczenie koncepcji neuroróżnorodności dla autorstwa życia osób ze spektrum autyzmu

Marlena Podlecka , Kasper Sipowicz , Tadeusz Pietras
Forum Pedagogiczne
Dział: Artykuły i rozprawy
https://doi.org/10.21697/fp.2020.2.08

Abstrakt

Przedmiotem badania jest refleksja nad fenomenem neuroróżnorodności u osób ze spektrum ASD w kontekście koncepcji autorstwa własnego życia. Neuroróżnorodność oznacza zróżnicowanie populacyjne właściwości ośrodkowego układu nerwowego, przekładające się na zróżnicowanie poznawcze i emocjonalne populacji. Celem pracy jest przegląd literatury na temat związku, jaki zachodzi między autorstwem własnego życia, neuroróżnorodnością a zaburzeniami ze spektrum ASD. Zastosowaną metodą w niniejszej pracy jest przegląd literatury ze szczególnym uwzględnieniem literatury polskojęzycznej. Obraz kliniczny spektrum ASD jest zróżnicowany. Wśród osób z ASD są zarówno osoby samodzielne, jak i wymagające całodobowego nadzoru. Mówi się o autyzmie dobrze i źle funkcjonującym. Osoby z autyzmem dobrze funkcjonującym są zdolne do samostanowienia o sobie w przeciwieństwie do osób źle funkcjonujących, które wymagają opieki i wsparcia środowiskowego. Wśród osób z ASD istnieje duża neuroróżnorodność obrazu klinicznego. Znaczna część osób jest zdolna do samostanowienia i kreowania własnego życia.

Słowa kluczowe:

autyzm, neuroróżnorodność, autorstwo własnego życia osoby z niepełnosprawnością

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Podlecka, M., Sipowicz, K., & Pietras, T. (2020). Znaczenie koncepcji neuroróżnorodności dla autorstwa życia osób ze spektrum autyzmu. Forum Pedagogiczne, 10(2), 107–120. https://doi.org/10.21697/fp.2020.2.08

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.