Opublikowane: 2020-07-18

Kształcenie humanistyczne jako proces hermeneutyczny

Dagmara Ratajczak-Parzyńska
Forum Pedagogiczne
Dział: Artykuły i rozprawy
https://doi.org/10.21697/fp.2020.2.10

Abstrakt

W perspektywie pedagogiki humanistycznej kształcenie humanistyczne w szkole jest czymś więcej aniżeli tylko nauczaniem przedmiotów humanistycznych. Pedagogika humanistyczna, nie negując standaryzacji kształcenia szkolnego, postuluje uwzględnienie wymiaru egzystencjalnego nauczania w szkole. Istotnymi elementami kształcenia powinny stać się samorozumienie, odczytywanie sensów i wartości różnych form życia oraz ich interpretacja i uwewnętrznienie. Takie rozumienie procesu dydaktycznego wynika z humanistycznej koncepcji człowieka. W takim ujęciu byt ludzki nie jest tylko bytem empirycznym, lecz także bytem znaczącym. W artykule przyjęto rozumienie za podstawową kategorię epistemologiczną i ontologiczną nauk humanistycznych i kształcenia humanistycznego.

Słowa kluczowe:

pedagogika humanistyczna, kształcenie humanistyczne, rozumienie, hermeneutyka, symbol

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Ratajczak-Parzyńska, D. (2020). Kształcenie humanistyczne jako proces hermeneutyczny. Forum Pedagogiczne, 10(2), 135–146. https://doi.org/10.21697/fp.2020.2.10

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.