Opublikowane: 2020-07-18

Poland – Slovak regional relationships and development of minority Slovak schools in Poland in the Upper Orava region

Mária Potočárová
Forum Pedagogiczne
Dział: Colloquia
https://doi.org/10.21697/fp.2020.2.15

Abstrakt

Artykuł dotyczy sytuacji edukacji mniejszości słowackiej w regionie Górnej Orawy w Polsce. Sytuację i ogólny stan rozwoju edukacji mniejszościowej ocenia się głównie z perspektywy historycznego rozwoju warunków społecznych, co wpłynęło nie tylko na politykę szkolną, ale również szeroko rozumiany rozwój myślenia pedagogicznego w Polsce. W ciągu ponad dwóch stuleci (od XVIII wieku do chwili obecnej) ułożono wiele historycznych kamieni milowych w przygranicznych stosunkach polsko-słowackich, które również wpłynęły na funkcjonowanie słowackich szkół w Polsce. Znajduje to odzwierciedlenie w sporach terytorialnych i językowych, które wpływają głównie na tożsamość narodową Słowaków. Autorka zastanawia się nad znaczeniem i misją regionalnych szkół mniejszościowych w obszarze przygranicznym Polski i Słowacji, jakim jest Górna Orawa. Podkreśla jednoczącą rolę i promowanie dobrego współistnienia i kształtowania otwartej i obywatelskiej tożsamości narodowej (etnicznej) Słowaków mieszkających w Polsce w regionie Górnej Orawy.

Słowa kluczowe:

mniejszość, edukacja, związki, region

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Potočárová, M. (2020). Poland – Slovak regional relationships and development of minority Slovak schools in Poland in the Upper Orava region. Forum Pedagogiczne, 10(2), 211–224. https://doi.org/10.21697/fp.2020.2.15

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.