Data publikacji : 2020-07-18

Inclusive technologies

Assistive technology for all learners

Dave L. EdyburnDział: Dział tematyczny

Abstrakt

Edukacja to inwestycja, którą czyni społeczeństwo w każde nowe pokolenie dzieci i młodzieży. Biorąc pod uwagę przyszłość, która może nie wyglądać jak przeszłość, jak możemy ocenić cel edukacji? Mówiąc słowami Aoun (2017), chodzi o odpowiedź na pytanie: jak opracować program nauczania przygotowujący uczniów do funkcjonowania w przyszłości, w której ludzie i roboty będą wykonywać pracę? Celem tego artykułu jest opisanie koncepcji technologii wspomagającej i prześledzenie jej transformacji w stronę zwiększania skuteczności uczenia się, wspomaganej przez technologię jako sposobu wspierania sukcesu edukacyjnego wszystkich uczniów. Przedstawione propozycje odnoszą się do uczniów we wszystkich klasach i mają za zadanie wspieranie ich w sprostaniu wysokim standardom związanym z czytaniem, pisaniem i rozwiązywaniem problemów matematycznych.

Słowa kluczowe

technologia wspomagająca; technologia włączająca


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Edyburn, D. L. (2020). Inclusive technologies. Forum Pedagogiczne, 10(2), 17-28. https://doi.org/10.21697/fp.2020.2.02

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Czasopismo „Forum Pedagogiczne” zapewnia bezpłatny dostęp do wszystkich opublikowanych tekstów zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy.

Wszystkie teksty opublikowane na stronie czasopisma od tomu 10 numeru 1 z 2020 roku są udostępniane w ramach sublicencji Creative Commons. UZNANIE AUTORSTWA – NA TYCH SAMYCH WARUNKACH (BY-SA) 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Każdy użytkownik internetu może dzielić się utworem – kopiować i rozpowszechniać go na wszelkie sposoby w dowolnym celu, a także rozpowszechniać utwory zależne (opracowania powstałe w oparciu o utwór) jednak tylko na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2020 rokiem prawa autorskie są zastrzeżone.

Redakcja zachęca autorów do udostępniania opublikowanych artykułów w otwartych repozytoriach oraz portalach naukowych z podaniem źródła oraz identyfikatora DOI.

Autorzy, których teksty zostały przyjęte do publikacji, podpisują umowę o nieodpłatne przeniesienie praw autorskich do dzieła.

Czasopismo nie pobiera od autorów żadnych opłat związanych z procedurą przesyłania i redagowania tekstów.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie