Data publikacji : 2021-10-27

Afiliacja czasopism do pedagogiki, psychologii i nauk socjologicznych w świetle danych z wykazu czasopism punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa wyższego w roku 2019

Sławomir PasikowskiDział: Dział tematyczny

Abstrakt

Jednym z podstawowych instrumentów ewaluacji nauki są rankingi czasopism, które określają wartość publikacji afiliowanych do poszczególnych dyscyplin naukowych. Zmiana warunków ewaluacji, wprowadzona w Polsce reformą Konstytucja dla nauki, wyznacza nowe zasady oceny czasopism i publikowanych w nich prac. Pozwala przyjrzeć się bliżej relacjom między dyscyplinami naukowymi. Artykuł prezentuje wyniki badań, w których wykorzystano dane z pierwszej wersji ministerialnego wykazu czasopism punktowanych, opublikowanego w 2019 roku. Analizie poddano punktację i współafiliacje czasopism do pedagogiki i najbliżej współpracujących z nią dyscyplin, tj. psychologii i nauk socjologicznych. Rezultaty wskazują na podobieństwo rozkładów punktacji czasopism, różnice zaś widoczne są w strukturze afiliacji czasopism do dyscypliny i współdzielenia tej afiliacji.

Słowa kluczowe

punktacja czasopism, afiliacja czasopism, reforma nauki


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

pdf

Pasikowski, S. (2021). Afiliacja czasopism do pedagogiki, psychologii i nauk socjologicznych w świetle danych z wykazu czasopism punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa wyższego w roku 2019. Forum Pedagogiczne, 11(1), 17-28. https://doi.org/10.21697/fp.2021.1.02

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Czasopismo „Forum Pedagogiczne” zapewnia bezpłatny dostęp do wszystkich opublikowanych tekstów zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy.

Wszystkie teksty opublikowane na stronie czasopisma od tomu 10 numeru 1 z 2020 roku są udostępniane w ramach sublicencji Creative Commons. UZNANIE AUTORSTWA – NA TYCH SAMYCH WARUNKACH (BY-SA) 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Każdy użytkownik internetu może dzielić się utworem – kopiować i rozpowszechniać go na wszelkie sposoby w dowolnym celu, a także rozpowszechniać utwory zależne (opracowania powstałe w oparciu o utwór) jednak tylko na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2020 rokiem prawa autorskie są zastrzeżone.

Redakcja zachęca autorów do udostępniania opublikowanych artykułów w otwartych repozytoriach oraz portalach naukowych z podaniem źródła oraz identyfikatora DOI.

Autorzy, których teksty zostały przyjęte do publikacji, podpisują umowę o nieodpłatne przeniesienie praw autorskich do dzieła.

Czasopismo nie pobiera od autorów żadnych opłat związanych z procedurą przesyłania i redagowania tekstów.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie