Data publikacji : 2021-10-27

Logika nowoczesnej edukacji i zasada kontrowersyjności

Thomas RuckerDział: Colloquia

Abstrakt

W ostatnich latach filozofia edukacji coraz śmielej zadaje pytanie, jakich zagadnienień należy nauczać jako kontrowersyjnych w kontekście edukacji publicznej. W tym artykule spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie z edukacyjnego punktu widzenia; innymi słowy, mając na uwadze specyficzną logikę nowoczesnej edukacji. Z jednej strony pozwala to na kontekstualizację debaty na temat zasady kontrowersyjności w ujęciu teorii edukacji. Z drugiej strony chodzi o określoną przestrzeń w edukacyjnych opisach edukacji publicznej. Chociaż istnieje poparcie dla zasady kontrowersyjności, pytaniu o możliwe kryteria rozróżnienia między kwestiami, jakie mają być poruszone w sposób dyrektywny, jakie w sposób niedyrektywny, do tej pory nie poświęcano wiele uwagi. Zaproponowane przeze mnie rozwiązanie tego problemu polega na połączeniu dwóch kryteriów, z których każde może być uzasadnione w odniesieniu do nadrzędnego zadania nowoczesnej edukacji – wzmocnienia wychowania.

Słowa kluczowe

kształcenie, logika, zagadnienia kontrowersyjne, obszar publiczny, wychowanie


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

pdf (English)

Rucker , T. (2021). Logika nowoczesnej edukacji i zasada kontrowersyjności . Forum Pedagogiczne, 11(1), 315-331. https://doi.org/10.21697/fp.2021.1.20

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Czasopismo „Forum Pedagogiczne” zapewnia bezpłatny dostęp do wszystkich opublikowanych tekstów zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy.

Wszystkie teksty opublikowane na stronie czasopisma od tomu 10 numeru 1 z 2020 roku są udostępniane w ramach sublicencji Creative Commons. UZNANIE AUTORSTWA – NA TYCH SAMYCH WARUNKACH (BY-SA) 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Każdy użytkownik internetu może dzielić się utworem – kopiować i rozpowszechniać go na wszelkie sposoby w dowolnym celu, a także rozpowszechniać utwory zależne (opracowania powstałe w oparciu o utwór) jednak tylko na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2020 rokiem prawa autorskie są zastrzeżone.

Redakcja zachęca autorów do udostępniania opublikowanych artykułów w otwartych repozytoriach oraz portalach naukowych z podaniem źródła oraz identyfikatora DOI.

Autorzy, których teksty zostały przyjęte do publikacji, podpisują umowę o nieodpłatne przeniesienie praw autorskich do dzieła.

Czasopismo nie pobiera od autorów żadnych opłat związanych z procedurą przesyłania i redagowania tekstów.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie