Data publikacji : 2021-10-27

Andrzej Potocki – portret uczonego

Wojciech KlimskiKatarzyna UklańskaDział: Kronika

Abstrakt

Artykuł dotyczy zmarłego w 2018 roku profesora socjologii Andrzeja Potockiego. Prezentuje jego życiorys naukowy, interdyscyplinarne podejście do badań, wypracowany warsztat pracy naukowej oraz realizowany etos pracy. Potocki zajmował się socjologią religii, socjologią edukacji i wychowania, a także teologią pastoralną i katechetyką. Umiejętnie łączył swe zainteresowania badawcze, do czego przyczyniło się w znacznej mierze jego wykształcenie teologiczne oraz uzyskane stopnie i tytuły naukowe w zakresie socjologii. Był także badaczem terenowym, a głównym obszarem jego badań były Bieszczady.

Słowa kluczowe

Andrzej Potocki, socjologia religii, socjologia wychowania, teologia pastoralna, katechetyka, badania interdyscyplinarne


Inne teksty tego samego autora

Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

pdf

Klimski, W., & Uklańska, K. (2021). Andrzej Potocki – portret uczonego. Forum Pedagogiczne, 11(1), 371-380. https://doi.org/10.21697/fp.2021.1.25

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Czasopismo „Forum Pedagogiczne” zapewnia bezpłatny dostęp do wszystkich opublikowanych tekstów zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy.

Wszystkie teksty opublikowane na stronie czasopisma od tomu 10 numeru 1 z 2020 roku są udostępniane w ramach sublicencji Creative Commons. UZNANIE AUTORSTWA – NA TYCH SAMYCH WARUNKACH (BY-SA) 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Każdy użytkownik internetu może dzielić się utworem – kopiować i rozpowszechniać go na wszelkie sposoby w dowolnym celu, a także rozpowszechniać utwory zależne (opracowania powstałe w oparciu o utwór) jednak tylko na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2020 rokiem prawa autorskie są zastrzeżone.

Redakcja zachęca autorów do udostępniania opublikowanych artykułów w otwartych repozytoriach oraz portalach naukowych z podaniem źródła oraz identyfikatora DOI.

Autorzy, których teksty zostały przyjęte do publikacji, podpisują umowę o nieodpłatne przeniesienie praw autorskich do dzieła.

Czasopismo nie pobiera od autorów żadnych opłat związanych z procedurą przesyłania i redagowania tekstów.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie