Osoby z niepełnosprawnością w dziełach sztuki w ujęciu pedagogicznym

Katarzyna Szolc

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/fp.2016.1.23

Abstrakt


Postawy wobec osób z niepełnosprawnością są częstym tematem prac badawczych. W niniejszym artykule autorka skupia się na możliwości kształtowania pozytywnych postaw wobec takich osób poprzez kontakt z dziełami sztuki. Wychowanie przez sztukę potraktowane zostało jako narzędzie do pracy z uczniami, które ma szansę zmienić postrzeganie niepełnosprawności poprzez pryzmat stereotypów.


Słowa kluczowe


postawy, osoby niepełnosprawne, wychowanie przez sztukę

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aronson E. (1978). Człowiek – istota społeczna. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Ceranek-Dadas A., Neumann-Schmidtke E. (2005). Postawy. W: Pilch T. (red.). Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 4. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Falkowska E., Telusiewicz-Pacak A. (red.). (2013). Dzieci w Polsce. Dane, liczby, statystyki. Warszawa: Polski Komitet Narodowy UNICEF.

Field D.M. (2006). Van Gogh. Edison: Chartwell Books Inc.

Ingarden R. (1970). Studia z estetyki, t. 3. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Kurcz I. (2001). Zmiana stereotypów: jej mechanizmy i granice. W: Kofta M., Jasińska-Kania A. (red.). Stereotypy i uprzedzenia. Uwarunkowania psychologiczne i kulturowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Lee Y.T., Jussim L.J., McCauley C.R. (1995). Stereotype accuracy: toward appreciating group differences. Washington: American Psychological Association.

Levitas A., Reid Ch. (2003). An angel with Down syndrome in sixteenth century flemish nativity painting. „American Journal of Medical Genetics”, 116A, s. 399–405.

Mądrzycki T. (1997). Psychologiczne prawidłowości kształtowania się postaw. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Mika S. (1984). Psychologia społeczna. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Monkiewicz D. (2005). Reprezentacje ciała w latach 1968–2000. W: Kochanowska-Reiche M., Winzen M. (red.). Duchowość i cielesność: skarby Muzeum Narodowego w Warszawie. Katalog wystawy. Warszawa: Muzeum Narodowe.

Pospiszil A. Dawno, dawno temu…, dostępny na: http://www.anula.pl/dawno-dawno-temu.html.

Suchodolski B. (1965). Współczesne problemy wychowania estetycznego. W: Wojnar I. (red.). Wychowanie przez sztukę. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.

Szuman S. (1969). O sztuce i wychowaniu estetycznym. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.

Wojciszke B. (2002). Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Wojnar I. (1966). Perspektywy wychowawcze sztuki. Warszawa: Nasza Księgarnia.

Wojnar I. (1976). Teoria wychowania estetycznego – zarys problematyki. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Wolf P. (2001). Creativity and chronic disease Vincent van Gogh (1853–1890). „Western Journal of Medicine”, nr 5, s. 348.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142