BRACIA TUŁODZIECCY – PRZYCZYNEK DO BIOGRAFII

Monika Dobrzeniecka

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/sc.2016.23.18

Abstrakt


The aim of the article is to portray the heroes of Sierpc from the first half of 20th century: Henry, Edward and Felician Tulodziecki. It comprises a synopsis of their activity in the fields of education and politics, including their participation in the structures of Polish Socialist Party.

 


Słowa kluczowe


Tulodziecki family; Sierpc; Polish Socialist Party (PPS); teachers; politics

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Burakowski J., Kronika Sierpca i ziemi sierpeckiej, Sierpc 2001.

Burakowski J., „9 braci nieśpiących”. Henryk, Edward, Felicjan, Wacław Tułodzieccy [w:] Sierpczanie tysiąclecia, red. H. Burakowska i J. Burakowski, Sierpc 2005.

Chudzyński M., Wzrost dążeń niepodległościowych [w:] Dzieje Sierpca i ziemi sierpeckiej, red. M. Chudzyński, Sierpc 2003.

Dobrosielski K., Ziemia sierpecka 1945-1947, Warszawa 1986.

Dobrzeniecka M., Henryk, Edward i Felicjan Tułodzieccy – sierpeccy bohaterowie I połowy XX wieku, praca licencjacka pod kierunkiem prof. UKSW dr hab. Janusza Odziemkowskiego, Warszawa 2011.

German K., Głodny świt niepodległości [w:] Wspomnienia Sierpczan, red. J. Burakowski, Sierpc 1998.

German K., Związek Młodzieży Wiejskiej „Siew” i PSL „Wyzwolenie” w Grodkowie Morgach [w:] Wspomnienia Sierpczan, red. J. Burakowski, Sierpc 1998.

Jankowski A., W obronie jedności narodu. Felicjan Tułodziecki [w:] Sierpczanie tysiąclecia, red. H. Burakowska i J. Burakowski, Sierpc 2005.

Kulasińska I., Lata 20-te, lata 30-te i wcześniejsze (oprac. H. Piekarska) [w:] Wspomnienia Sierpczan, red. J. Burakowski, Sierpc 1998.

Łossowski P., Jak feniks z popiołów: oswobodzenie ziem polskich spod okupacji w listopadzie 1918, Łowicz 1998.

Łossowski P., Zerwane pęta: usunięcie okupantów z ziem polskich w listopadzie 1918 roku, Warszawa 1986, s. 165.

Szczepański J., Życie społeczno-polityczne (1922-1939) [w:] Dzieje Sierpca i ziemi sierpeckiej, red. M. Chudzyński, Sierpc 2003.

Szczepański J., Ziemia sierpecka w latach II Rzeczypospolitej [w:] Dzieje Sierpca i ziemi sierpeckiej, red. M. Chudzyński, Sierpc 2003.

Tułodziecki St., Kronika rodzinna, czyli dziewięciu braci nieśpiących, Warszawa 1985. (tekst niepublikowany, kopia w zbiorach autora)

Tułodziecki St., Z dziejów Pogotowia Bojowego PPS, Warszawa 1991.

Gongoła L., Prawa i ludzie, „Sierpeckie Rozmaitości” 2001, nr 2.

Jankowski A., Fragment wystąpienia A. Jankowskiego o braciach Tułodzieckich, „Nasz Sierpc” 1992, nr 2.

Jankowski A., Kontrowersje wokół ulicy Tułodzieckiego, „Sierpeckie Rozmaitości” 1992, nr 4.

Jankowski A., List do prezesa Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Sierpeckiej z uwagami krytycznymi do „Kroniki Sierpca i ziemi sierpeckiej” Jana Burakowskiego, „Sierpeckie Rozmaitości” 2002, nr 1-2.

Linowska J., 90 lat ZNP, „Sierpeckie Rozmaitości” 995, nr 31-32.

Radomski G., Udział mieszkańców Sierpca w wydarzeniach społeczno-politycznych Drugiej Rzeczypospolitej, „Sierpeckie Rozmaitości” 2000, nr 1.

Zmiany nazwach ulic, „Nasz Sierpc” 1993, nr 4.

Zwoliński A., Okupacyjna codzienność, „Sierpeckie Rozmaitości” 1999, nr 3.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.