Data publikacji : 2016-09-20

Charakterystyka zespołu archiwalnego „Konvento Polonia aktai” w Bibliotece Litewskiej Akademii Nauk im. Wróblewskich w W ilnie

Karol DowgiałoDział: Rozprawy i Artykuły

Abstrakt

After World War II documentation of archive of the Konwent Polonia was dispersed. Currently, it is gathered in three institutions: The Archdiocesan Archive of Warsaw, The Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences in Vilnius and The Polish Institute and Sikorski Museum in London. This study presents a Vilnius collection – both structure of the archival fond and the information value of gathered archival units. It is extremely useful for researchers – particularly in the context of the lack of online inventories, as well as factual mistakes committed during the archival description of the records gathered there.
This archival fond consists of 404 units and it is one of the most important sources for the history of both the Konwent Polonia and polish fraternities. Especially that most of fraternities archives were destroyed, and the total number of members of all academic fraternities until the outbreak of World War II was at least over a twelve thousand.


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Dowgiało, K. (2016). Charakterystyka zespołu archiwalnego „Konvento Polonia aktai” w Bibliotece Litewskiej Akademii Nauk im. Wróblewskich w W ilnie. Saeculum Christianum, 22, 280-290. https://doi.org/10.21697/sc.2015.22.24

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autor składa deklarację poświadczoną własnoręcznym podpisem o posiadaniu praw autorskich materiałów wysyłanych do druku.

Umowa
Oświadczenie autora


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie