Vol 22 (2015)

Spis treści

Rozprawy i Artykuły

Egipski kontekst wynalezienia alfabetu (inskrypcje z Serabit Al-Chadim oraz Wadi Al-Hôl PDF
Przemysław Nowogórski 5-12
Świętożyzna - presumed wife of Świętopełk I PDF
Paweł Latoszek 13-22
The remedies to refine the beauty of the body according to the teaching of Trotula of Salerno PDF (English)
Anna Głusiuk 23-35
O starości i jej uciążliwościach w Speculum naturale Wincentego z Beauvais (ok. 1194-1264) PDF
Beata Wojciechowska 36-42
Kanony Euzebiusza z Cezarei w Ewangeliarzu Anastazji z XII wieku PDF
Leszek Misiarczyk 43-54
Dziesięcina w ustawodawstwie polskich synodów diecezjalnych w XIII -XV wieku PDF
Wojciech Zarosa 55-66
Regulacje w zakresie prawa karnego w Statucie Sochaczewskim z 27 kwietnia 1377 roku PDF
Patrycja Ewa Herod 67-77
Działalność gospodarcza i fundacyjna kasztelana krakowskiego Jana z Pilczy (ok. 1405-1476). Charakterystyka na tle dziejów aktywności wybranych przedstawicieli stronnictwa Iuniore PDF
Jan Szyrwiński 78-87
Książka XV-wieczna w obecnym zasobie Biblioteki WSD w Płocku PDF
Waldemar Graczyk 88-93
Stan wiedzy o początkach klasztoru cystersów w Henrykowie w dziejopisarstwie późnego średniowiecza oraz renesansu PDF
Monika Michalska 94-107
Dobre sąsiedztwo potwierdzone indygenatem – trzy przypadki hospodarów mołdawskich w XVII w PDF
Dariusz Milewski 108-129
Relacja kroniki Stefana Ranatowicza CRL (1617-1694) na temat biogramów prepozytów klasztoru Bożego Ciała Kanoników Regularnych Laterańskich Kongregacji Krakowskiej (od Konrada Alemana do Wiktoryna Wereszczyńskiego) PDF
Małgorzata Pęgier 130-146
Choroba i śmierć za murami klasztoru panien norbertanek w I mbramowicach w świetle Kroniki Zofii Grothówny z lat 1703-1741 PDF
Milena Mierzejewska 147-156
Z kart parafii unickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Gródku w świetle osiemnastowiecznych wizytacji kościelnych PDF
Janusz Adam Frykowski 157-171
Symbolika obrazu «Alegorii Bożej Opatrzności» z klasztoru Sióstr Wizytek w Krakowie PDF
Christine Moisan-Jablonski 172-183
Inwentarze ksiąg biblioteki opactwa cystersów w Szczyrzycu do końca XIX wieku PDF
Jolanta M. Marszalska 184-193
The East India Company and the pirates of the Persian Gulf from the first punitive expedition to the signing of the General Maritime Treaty PDF (English)
Andrzej Pierzchała 194-205
Teoria i praktyka. Weryfikacja umiejętności dowódczych absolwentów Polskiej Szkoły Wojskowej w Genui i Cuneo (1861-1862) podczas powstania styczniowego (1863-1864) PDF
Adam Buława 206-221
Węgry w publicystyce Romana Dmowskiego (na podstawie „Polityka polska i odbudowanie państwa”) PDF
Michał Kowalczyk 222-228
Geneza artystyczna pomnika grobowego Józefa Frageta na Starych Powązkach w W arszawie PDF
Marta Wiraszka 229-240
Księga autografów zwiedzających pałac w Podhorcach w latach 1923 –1930 PDF
Katarzyna Paduch 241-252
Ład międzynarodowy w ideologii Rycerskiego Zakonu Krzyża i Miecza w czasie drugiej wojny światowej PDF
Dariusz Miszewski 253-260
La Concordantia dei tre grandi sacramentari: Gregoriano, Veronese e Gelasiano PDF (Italiano)
Manlio Sodi, Giacomo Baroffio, Alessandro Toniolo 261-279
Charakterystyka zespołu archiwalnego „Konvento Polonia aktai” w Bibliotece Litewskiej Akademii Nauk im. Wróblewskich w W ilnie PDF
Karol Dowgiało 280-290
Działalność Archiwum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w W arszawie w świetle jego sprawozdawczości w latach 2003-2015 PDF
Roman Poletyło 291-298

Sprawozdania i Komunikaty

Rzymskie dziedzictwo Rumunii – interpretacje i wykorzystanie propagandowe oraz naukowe PDF
Mateusz Żmudziński 299-303
Sprawozdanie z konferencji naukowej Król Jan III Sobieski i Rzeczpospolita w latach 1674-1683, Warszawa, Muzeum Króla Jana III w W ilanowie, 21 października 2014 r. PDF
Adrian Leszek 304-305
Sprawozdanie z konferencji Kościół, kultura, polityka w Państwie pierwszych Piastów, (Instytut Nauk Historycznych UKSW, Warszawa i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie 22-23 października 2015 r.) PDF
Urszula Celińska, Milena Mierzejewska 306-308
Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Warszawa na przestrzeni dziejów, (Warszawa, UKSW 18 listopada 2015 r.) PDF
Marek Groszkowski 309-310
Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji: Postawy decydentów wspólnot politycznych i kościelnych wobec wolności obywatelskich oraz wyznaniowych mieszkańców we wczesnonowożytnej Europie. Różnice i podobieństwa doświadczeń I RP i innych krajów, (Instytut Nauk Historycznych UKSW 27 listopada 2015 r.) PDF
Tomasz Cizio 311-312

Recenzje książek

Valentin Constantinov, Ţara Moldovei în cadrul relaţiilor internaţionale (1611-1634), Casa Editorială Demiurg, Iaşi 2014, ss. 304 PDF
Dariusz Milewski 313-316
Henryk Mąka, Piraci z Karaibów, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2013, s. 323 PDF
Adrian Leszek 320-321
Grzegorz P. Bąbiak, Sobie, ojczyźnie potomności… Wybrane problemy mecenatu kulturalnego elit na ziemiach polskich w XIX wieku, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2010, s. 735 PDF
Katarzyna Paduch 322-323