Corona triumphalis – znaczenie i symbolika w starożytnym Rzymie

Helena Karczewska

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/sc.2018.25.3

Abstrakt


The laurel wreath in ancient Rome was a symbol of victory. It was one of the greatest awards of military merits. Corona triumphalis had foremost sacral symbolism, which was influenced by the material from which it was made. Laurels were attributed to the purgatory properties, protecting the triumpher, his army, family and home against revenge from his opponent. The imposition of the laurel wreath probably served for both cleansing and protective functions. There were several types of coronae triumphalis. They were subject to meaning and symbolic changes that lasted until the period of the Roman Empire.


Słowa kluczowe


triumphal wreath; corona laurea; corona aurea

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ammianus Marcelinus, Dzieje rzymskie, tłum. I. Lewandowski, t. I, Warszawa 2002.

Appian, Historia rzymska, tłum. L. Piotrowicz, t. I, Wrocław 1957.

Aulo Gellio, Le notti attiche, vol. I, Torino 1992.

C. Plinii Secundi Naturalis Historiae, t. V, cz. II, Poznań 1895.

C. Plinii Secundi Naturalis Historiae, t. IX, cz. II, Poznań 1895.

C. Plinii Secundi Naturalis Historiae, t. XIII, cz. I, Poznań 1895.

Eliusz Spartianus, Hadrian, w: Historycy Cesarstwa Rzymskiego. Żywoty cesarzy od Hadriana do Numeriana, tłum. H. Szelest, Warszawa 1966, s. 27-47.

Gajus Swetoniusz Trankwillus, Domicjan, w: idem, Żywoty Cezarów, tłum. J. Niemirska-Pliszczyńska, Wrocław 1972, s. 438-458.

Gajusz Pliniusz Cecyliusz Młodszy, Panegiryk, czyli mowa dziękczynna na cześć Trajana wygłoszona w Senacie w 100 r., tłum. P. Gruszka, Gdańsk 1996.

Juliusz Kapitolinus, Antoninus Pius, w: Historycy Cesarstwa Rzymskiego. Żywoty cesarzy od Hadriana do Numeriana, tłum. H. Szelest, Warszawa 1966, s. 54-62.

Liwiusz, Dzieje Rzymu od założenia miasta I- V, tłum. M. Brożek, Wrocław 1968.

Liwiusz, Dzieje Rzymu od założenia miasta VI-X, tłum. M. Brożek, Wrocław 1971.

Liwiusz, Dzieje Rzymu od założenia miasta XLI-XLV, tłum. M. Brożek, Wrocław 1982.

Liwiusz, Dzieje Rzymu od założenia miasta XXXV-XL, tłum. M. Brożek, Wrocław 1981.

Owidiusz, Fasti. Kalendarz poetycki, tłum. E. Wesołowska, Wrocław 2008.

Owidiusz, Metamorfozy, tłum. A. Kamieńska, t. II, Wrocław 2004.

Pliniusz, Historia naturalna, tłum. I. i T. Zawadzcy, t. I, Wrocław 1961.

Plutarch, Pompejusz, w: Plutarch z Cheronei, Żywoty sławnych ludzi, tłum. M. Brożek, t. III, Wrocław 2006, s. 291-373.

Tacyt, Roczniki, w: idem, Dzieła, tłum. S. Hammer, t. I, Warszawa 1957.

Tertulian, Apologetyk, tłum. J. Sajdak, „Pisma Ojców Kościoła”, t. 20, Poznań 1947.

Tertulian, De corona militis, w: Tertuliani Opera, ed. Aem. Kroymann, Corpus Christianorum Latinorum, vol. 2, Turnholti 1954, s. 1039-1065.

Tertulian, O wieńcu, tłum. T. Skibiński, w: idem, Wybór pism III, „Pisma starochrześcijańskich pisarzy”, t. 65, Warszawa 2007, s. 105-124.

Balbuza K., Triumfator. Triumf i ideologia zwycięstwa w starożytnym Rzymie epoki Cesarstwa, Poznań 2005.

Karczewska H., Funkcja wieńców w tradycji antycznej, „Seminare”, 26/2009, s. 341-350.

Kochling J., De coronarum apud antiques vi atque usu, Giessen 1914.

Ogle M. B, Laurel in Ancient Religion and Folk-Lore, “The American Journal of Philology”, 3/1910, vol. 31, s. 287-311.

Popławski M.S., Bellum Romanum. Sakralność wojny i prawa rzymskiego, Lublin 2011.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.