Vol 25 (2018)

Spis treści

Rozprawy i Artykuły

Choroba jako wynik działania czarownicy, bóstwa, demona lub ducha na przykładzie mezopotamskich tekstów magicznych i medycznych PDF
Paulina Nicko-Stępień 5-20
Najazd faraona Sziszaka/Szeszonka na Kanan. Relacja biblijna a źródła egipskie PDF
Przemysław Nowogórski 21-32
Corona triumphalis – znaczenie i symbolika w starożytnym Rzymie PDF
Helena Karczewska 33-41
Arabska wiedza medyczna w praktyce i teorii – przeciwdziałanie zmęczeniu w czasie odbywania Ḥaǧǧu na podstawie wybranych przykładów z poradnika Qusṭā ibn Lūkā – zarys problematyki PDF
Łukasz Karczewski 42-53
Nie tylko „O sztuce lekarskiej” w wybranych pismach Corpus Hippocraticum PDF
Judyta Krajewska 54-62
Kult świętych a zwycięstwa militarne pierwszych Piastów (od X do początków XIII w.) PDF
Monika Juzepczuk 63-76
The Place of the Saint Ladislaus’ Monarchy in the Medieval Europe according to the Western Chroniclers at the time of the First Crusade PDF
Bartłomiej Dźwigała 77-84
Der Krakauer Wojewode Teodor Gryfita (gest. nach 1237) und die Hl. Kunigunde von Polen aus der Árpáden-Dynastie (1234-1292) als Stifter der ältesten Klöster im Podhale PDF
Jolanta M. Marszalska 85-94
The figure of Saint Ladislaus in Hungarian Baroque Chants and Sermons PDF
Norbert Medgyesy 95-112
Medieval Representation of the Legend of Saint Ladislaus in Comitatus Gömör PDF
Ewa Szakalos 113-123
St. King Ladislaus and the Council of Szabolcs (1092) PDF
Szabolcs Szuromi 124-139
King St Ladislas, chronicles, legends and miracles PDF
Laszlo Veszpremy 140-163
Struktura zawodowa Płocka w świetle księgi ławniczej miasta za lata 1489-1517 PDF
Waldemar Graczyk 164-171
Experimenti de la Excelentissima Signora Caterina da Furlji. Katarzyna Sforza i jej sposoby na podkreślenie urody PDF
Anna Głusiuk 172-183
Święty Władysław w Pułtusku PDF
Radosław Lolo 194-197
Historyczno-prawne uwarunkowania utworzenia przez Henryka VIII angielskiego Kościoła państwowego w 1534 r. PDF
Tomasz Grzebyk 198-205
Noty proweniencyjne i właściciele ksiąg biblioteki klasztoru cysterek w Trzebnicy w świetle inwentarza Heleny Szwejkowskiej PDF
Katarzyna Zielonka 206-221
Marszałek Wielki Koronny Stanisław Herakliusz Lubomirski wobec Sejmu 1683 roku i problemu wojny z portą osmańską PDF
Zbigniew Hundert 222-238
Księgozbiór parafii we Wrzawach w świetle wizytacji generalnej z 1748 roku PDF
Tomasz Moskal 239-248
Wytyczne hetmana Wacława Rzewuskiego (1706-1779) dla służby pałacowej. Przyczynek do funkcjonowania rezydencji podhoreckiej w połowie XVIII wieku PDF
Katarzyna Paduch 249-262
Przepisy porządkowe i organizacja warszawskiej parafii ewangelicko-reformowanej w XIX wieku PDF
Grzegorz Michalak 263-274
Dziatki miłe Elżbiety i Stanisława Kruszyńskich PDF
Dorota Żołądź-Strzelczyk 275-283
Wykorzystanie publikacji francuskich przy realizacji nagrobków na cmentarzach Warszawy w latach 1840-1860. Wzornik Josepha Marty'ego PDF
Marta Wiraszka 284-311
Relacje pomiędzy metropolitą Andrzejem Szeptyckim a ukraińską inteligencją PDF
Adam Kubasik 312-326
Losy Sakramentarza Tynieckiego podczas II wojny światowej PDF
Katarzyna Sijka 327-340
Prace konserwatorskie i badania architektoniczne klauzury dawnego opactwa cysterskiego w Krzeszowie po drugiej wojnie światowej PDF
Ewa Łużyniecka, Monika Dąbkowska 341-357
Działalność wydawnicza Kanadyjsko – Polskiego Instytutu Badawczego w Toronto (1956-2016) PDF
Waldemar Gliński 358-369

Sprawozdania i Komunikaty

Wzajemne relacje Europy i świata Islamu w pracy o. Wiśniewskiego „Europa i islam w średniowieczu. Konfrontacja i współżycie
Tomasz Sińczak, Mateusz Wierzbowski 390-397
Geoarcheologia - nowa specjalizacja badawcza w Instytucie Archeologii UKSW
Fabian Welc 398-404
„Mołdawska” nomenklatura partyjna w latach 1924-1941. Zarys problematyki
Marius Tărîţă 405-409
The scientific examination of the herm and skull relic of Saint Ladislaus
Zoltán Lukácsi 410-413

Edycja Tekstów Źródłowych

Listy Daniela Rupicha komendanta Neamț z listopada 1695 r. Przyczynek do rywalizacji Rzeczypospolitej o Mołdawię w okresie powiedeńskim
Marcin Markowicz 370-375
Elenchus. Omnium Parochorum, Administratorum, Capellanorum localium, Cooperatorum Parochiae Pilzno qui penes Ecclesiam hanc ab Anno 1410 ad 1786
Jscek Soprych 376-389